Agregátor obsahu

Porozumění nadaným jako nezbytná podmínka jejich zdraví, úspěšného rozvoje a uplatnění

68. pracovní den Společnosti pro talent a nadání /STaN/ z.s., ve spolupráci s Mensa G a MČ Praha 13 se koná 27.3.2017, 8.30-16.00 v Obřadní síni radnice Prahy 13, Sluneční náměstí 13

Porozumění nadaným jako nezbytná podmínka jejich zdraví, úspěšného rozvoje a uplatnění Součástí programu je DVPP, akreditované MŠMT ČR.

8,30-9.00 Prezence a občerstvení

1.blok: 9.00-9.45 Stručný přehled základních informací, důležitých pro učitele a rodiče nadaných; Charakteristiky týkající se prožívání a chování mimořádně nadaných; Jak „čte" projevy nadaných laická i neinformovaná odborná veřejnost; Mýty o nadaných;

9.45-10.30 Klady a zápory mimořádného nadání, viděno „zevnitř" – jak je prožívá nositel/ka nadání; Úspěšní a bezproblémoví nadaní jako riziková skupina, o „problémových" nemluvě; Realita: s čím se setkávají ti, kteří s nadanými pracují a vychovávají je (Centrum Filip, zkušenosti rodičů, psychologů, kazuistiky)

10.30-10.40 Přestávka

2.blok: 10.40-11.25 ."Kulatý stůl" 1.část:.Dopad různých přístupů k nadaným na zdravý či patologický rozvoj jejich osobnosti a na realizaci potenciálu. Co prožívají nadané děti v souvislosti s různými přístupy k jejich výchově, vzdělávání a „socializaci" a jak na to reagují.

11.25-12.10 Mgr.Monika Stehlíková (Autorka knihy „Život s vysokou inteligencí – průvodce pro nadané dospělé a nadané děti", Grada 2016): Specifické rysy mimořádně nadaných dětí a s nimi spojená rizika v osobnostním vývoji a ve vzdělávání.

12.10-12.50 Přestávka na oběd

3.blok: 12.50-14.20 Systémy péče o nadané u nás a v zahraničí. Finské školství jako příklad vynikající praxe. Úvod: Eva Vondráková; Zahraniční host (prostřednictvím skype): Prof. Kirsi Tirri, Univ. of Helsinki: Péče o nadané ve Finsku. Přednáška s diskuse.

14.20-14.30 Přestávka

4.blok: 14.30-16.00 ."Kulatý stůl" 2.část:.Problémy s nadanými žáky ve výuce. Osobnost a „fungování" mimořádně nadaných z pohledu vědy a praxe u nás i v zahraničí. Morální vývoj a osobnostní charakteristiky mimořádně nadaných; tolerance společnosti k jinakosti, vymykající se průměru směrem vzhůru; Na čem je zapotřebí pracovat, abychom neztráceli nadané a pomohli společnosti rozpoznávat a řešit problémy tak, aby její fungování mělo smysl, kvalitu a perspektivu.

Přednášející a účastníci „Kulatého stolu": Ing. Kateřina E. Venclová; Mgr. et Mgr. Martin Konečný; PhDr. Jolana Laznibatová; PhDr. Jiřina Brejchová; PhDr. Věra Olšáková; Mgr. Markéta Kůtková; Mgr. Kateřina Demovičová; Ing. Jeanne Bočková, MBA a další. Program uvádí a moderuje PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně STaN Na přípravě programu se podílel tým STaN, Mensa Gymnázia a pracovníci m.č. Praha 13. 

Více informací najdete na:http://www.talent-nadani.cz/