Agregátor obsahu

Astronomická olympiáda

 

Pozvánka k účasti na astronomické olympiádě. Školní kola začínají v září, poté následuje krajské kolo a finále. Úspěšní soutěžící mohou být přizváni k účasti na mezinárodní astronomické olympiádě. Cílem olympiády je vyhledání nadaných studentů astronomie a podpora jejich dalšího rozvoje. Průběžně sledujte web http://olympiada.astro.cz, kde budou vyvěšeny informace k nadcházejícímu ročníku.