Agregátor obsahu

Kulatý stůl 3 - podpora nadání

V úterý 31. října 2017 se na libereckém pracovišti NIDV uskuteční třetí kulatý stůl. Setkání přinese nové informace o činnosti jednotlivých subjektů, které mají vztah k podpoře nadání. Prezentována bude mj. realizace aktivity „Zkvalitnění péče o nadané žáky" v rámci projektu NAKAP LK I a spolupráce s Krajskou sítí podpory nadání v rámci tohoto projektu. Cílem Kulatého stolu je prohlubování spolupráce krajského systému, sdílení nápadů a námětů, které podpoří děti, žáky i studenty v rozvoji jejich potenciálu, a samozřejmě hledání možností vhodného financování.

Bližší informace a možné přihlášení jsou k dispozici zde