Agregátor obsahu

Hvězdárna a planetárium v Brně v novém

3D Hvězdárna a planetárium Brno otvírá brány 5. 10. 2018

Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky

V rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 vzniklo v science centru iQLANDIA „Metodické centrum pro...

Největší lasery světa a odhalená tajemství vesmíru (Novosemestrální párty Young Minds)

Physics Café 3: Pub Quiz Po Physics Pizza Party, Novosemestrální párty a dalších Prague EPS Young Minds Section akcích následuje Physics Café. Po dvou...

Soustředění nejlepších řešitelů MO kategorií B a C Olomouckého kraje

Soustředění především pro žáky středních škol Olomouckého kraje, na které budou pozván nejlepší řešitelé MO kategoriií B a C. Odbornou náplní bude 18 hodin přednášek na různá...

Mistr Jan Šindel a Pražský orloj

Setkání z cyklu seminářů o matematickém vzdělávání, věnované významné osobnosti české astronomie se vztahem k Hradci Králové, bude spojeno se slavnostním předáním sjezdových...

Studuj MjUNI už od 9 let a získej diplom - registrace spuštěna od 17.09. 2018

Jaké to je procházet se po moderním kampusu, sedět v historických přednáškových aulách nebo studovat pod vedením špičkových odborníků a profesorů přírodních, technických...

Konference „Dílny Heuréky“ 21. – 23. 9. 2018

Konference Dílny Heuréky je neformální konference pro účastníky projektu Heuréka a další zájemce. Je organizována formou pracovních dílen, které si vybírá každý sám na základě programu. Na dílny...

Vzdělávací kurz pro učitele se zaměří na novinky z českého jazyka a literatury - Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

Třídenní vzdělávací kurz Škola českého jazyka a literatury se i letos zaměří na nové poznatky z oblasti gramatiky, české prózy a poezie. Uskuteční se od 22. do 24. října 2018...

kroužky pro nadané děti v Uherském Hradišti při Academic School

Deskové hry a hlavolamy – hraní, vývoj, výroba Vede: František Horňák Termín: středa 15:00 – 16:30 Hraní deskových her a řešení hlavolamů Vývoj vlastních (jednoduchých) deskových her ...

Ukázková hodina ABAKU

Pozvánka na ukázkovou „hodinu“ metody ABAKU v rámci platformy v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti

Český jazyk, literatura a estetická výchova se zaměřením na mimořádně nadané žáky

Seminář pro podporu nadaných žáků, pořádaný IKAP KÚ KvK dne 22.10.2018, 9:00 až 17:00 hodin Místo: Hotel Lafonte, Majakovského 39, Karlovy Vary Kapacita max. 30 osob (oběd a coffee break pro...

Soutěž pro žáky středních škol a studenty vyšších odborných škol

Podpora inciativy, kreativity a podnikavosti v novém projektu IKAP - Vytvoření vlastního projektu v podnikatelské nebo neziskové oblasti.

Objevitelské soboty

I ve školním roce 2018/2019 Centrum pro talentovanou mládež nabízí možnosti, jak poskytnout dětem špičkové vzdělávání na mezinárodní úrovni a příležitosti, jak trávit...

CVVPT - Orientace v prostoru a čase z pohledu astronomie

Dne 19. září 2018 proběhne na OU PřF kurz Orientace v prostoru a čase z pohledu astronomie.  Důsledkem rotace Země, oběhu Země kolem Slunce či oběhu Měsíce kolem Země jsou děje na...

T - exkurze pro středoškolské studenty

jedinečná příležitost pro střředoškoláky z Jihomoravského kraje okusit vědu a vysokoškolské studium

EU CODE WEEK 2018 - příležitost, jak podpořit programování ve školách

Code Week je celosvětová kampaň na podporu programování, jež v EU probíhá pod záštitou Evropské komise, Jejím cílem je zvyšovat povědomí o programování a motivovat mladé lidi, aby se učili...