Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

25. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka v Ostravě

V březnu se na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity uskuteční již 25. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Zdejší pedagogové a studenti z katedry matematiky pod vedením garanta soutěže Jana Šustka spustili od loňska řadu zajímavých novinek.

K největším novinkám této prestižní matematické soutěže patří výrazně inovované webové stránky vjimc.osu.cz a úspěšný vstup soutěže na sociální sítě Facebook, Twitter a Google+. Soutěž zde sleduje týdně přes 1000 lidí, což představuje dokonce vyšší sledovanost než v průběhu samotné soutěže.

Mýtus o tom, že matematici jsou suchaři, organizátoři zdárně boří. Rozesílali novoroční pozvánky na soutěž, v nichž rok 2015 vyšel jako výsledek příkladu. Ve vtipně natočeném videu imitujícím němé grotesky pak na staré kalkulačce tento příklad vypočítali.

Nejatraktivnější novinkou letošního ročníku ale bude něco zcela jiného. Všechny přednášky, které se uskuteční v průběhu 25. ročníku Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka budou totiž živě přenášeny přes YouTube.

Další zajímavou novinkou je doprovodný program, v jehož rámci se účastníci soutěže mohou přihlásit na různé výlety, které absolvují s průvodcem.

Ale to nejlepší na konec. Na rozdíl od předešlých ročníků čeká letošní vítěze v jednotlivých kategoriích kromě tradičních výher také počítač.


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV