Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Bilancování Týdne vědy a techniky AV ČR

Nabitý program největšího vědeckého festivalu v Česku je u konce. Ve dnech 6. až 12. listopadu 2017 uvedl 500 akcí, které se uskutečnily nejen v Praze, ale rovněž po celé republice. Vědychtivý návštěvníci 17. ročníku si tradičně užili přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, science show, workshopy, panelové diskuse a mnohé další akce, na kterých se mohli setkat s českými vědci a popularizátory vědy.

Týden vědy a techniky AV ČR byl po sedm dnů od pondělí do neděle v plném proudu v sídle Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze, jednotlivých ústavech i regionech a dočkal se velkého zájmu. Pro ty, kteří se do Prahy nedostali na přednášky, jsme připravili Youtube kanál, kde jsou zveřejněny jejich záznamy.   

Pět témat, pět diskusí
Program v sídle Akademie věd ČR patřil každý den jednomu z pěti témat: potraviny pro budoucnost, superlasery, medicína – civilizační choroby, nanotechnologie, robotika a umělá inteligence. Každé z nich mělo svého ambasadora, významnou osobnost české vědy: prof. Jaroslava Doležela, dr. Tomáše Mocka, dr. Jana Kopeckého, dr. Antonína Fejfara a prof. Jiřího Wiedermanna. Setkání s českými odborníky moderovali redaktoři České televize.

V Praze i regionech
Týden vědy a techniky AV ČR se nekonal pouze v Praze. Poutavý a pestrý program nabídli rovněž vědci a vědkyně z moravských pracovišť. Například v Brně se uskutečnilo přes 50 akcí – návštěvníci se setkali například s astronomem a astrofyzikem Jiřím Grygarem, který je zasvětil do tajů pětibytové astronomie, či oblíbeným vědcem a popularizátorem Michaelem Londesboroughem při jedné z jeho science show. V Pardubicích a Hradci Králové na návštěvníky čekala science show Úžasného divadla fyziky, v Tachově pozorovali ptactvo, v Olomouci odhalili tajemství nanotechnologií. Astronomický program připravily Hvězdárna Valašské Meziříčí nebo Hvězdárna Prostějov.

Dny otevřených dveří vědeckých pracovišť
Tradiční součástí festivalu jsou již od jeho prvního ročníku Dny otevřených dveří, při nichž se vědci s veřejností setkávají přímo na svých pracovištích. Různé akce připravil třeba brněnský Archeologický ústav AV ČR: například při přednášce Poslední lovci Českého ráje jste se dozvěděli, že tato pískovcová oblast je jedním z nejlépe dochovaných míst období mezolitu v ČR a zároveň územím, kde se setkali poslední lovci a nově objevivší zemědělci.

Týden vědy a techniky AV ČR koordinovala s podporou generálního partnera, společnosti E.ON, Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR a Sdružení moravských pracovišť AV ČR. Na organizaci festivalu se podílela všechna pracoviště Akademie věd ČR.

Na viděnou zase za rok na 18. ročníku Týdne vědy a techniky.

Připravil: Luděk Svoboda, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Zdroj: http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Cesta-do-tajuplneho-sveta-vedy-konci/
 

..


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV