Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

International Swiss Talent Forum 2018

Od 17. do 20. února se ve švýcarském Thunu u Bernu koná již 7. ročník mezinárodní studentské konference, která je každoročně věnována některému ze závažných celosvětových problémů. Letošní ročník je uspořádán na téma:"The Future of Urban Life". Na konferenci jsou pozváni talentovaní středoškoláci z celé Evropy, aby debatovali s významnými experty, výzkumníky, manažery o tématech souvisejících s městy budoucnosti a životem v nich. Již dnes žije téměř polovina světové populace ve městech a v roce 2050 se očekává nárůst až na 75%. Konference je příležitostí k využití potenciálu mladých nadaných lidí pro společné řešení problémů budoucnosti.

Za Českou republiku se konference bude účastnit Josef Tomeček, student Gymnázia Jana Pivečky ve Slavičíně, který byl vybrán ústřední porotou soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ) jako laureát oboru 03 Chemie na 39. celostátní přehlídce SOČ v Boskovicích (www.soc.cz). Druhým zástupcem je Alexandr Jankov, který účast na konferenci získal jako zvláštní cenu na evropské soutěži pro mladé vědce European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) v září 2017 v estonském Tallinu. Soutěže EUCYS se účastnil jako vítěz oboru 01 Matematika a statistika na 38. celostátní přehlídce SOČ v Hradci Králové.

Více informací o konferenci naleznete na http://sjf.ch/international-swiss-talent-forum/istf-2018/


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV