Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Letní škola pro středoškoláky NANO2018

Tradiční letní škola na téma nanotechnologie a nanomateriály, v rámci níž se prostřednictvím přednášek, exkursí, praktických měření a workshopů studenti seznámí s výzkumnými tématy se zaměřením na nanosvět. Škola probíhá v ÚFCH JH,  ve špičkové instituci s hlubokou tradicí v oboru fyzikální chemie a současně pracovištěm s řadou moderních týmů bádajících v oboru nanomateriálů a nanotechnologií řešících tuzemské i mezinárodní projekty. Účastní se ji žáci ze středních škol ze všech krajů ČR, včetně Hl. m.Prahy. Přínosem školy je, že nabídne talentovaným žákům hodnotnou vzdělávací aktivitu, která jim nabízí "najít se" v moderním oboru, jež v sobě spojuje chemii, fyziku a biologii, což jim nemůže  nabídnout  jejich běžná výuka ve škole  v rámci jejího ŠVP. Očekáváme, v souladu s lety minulými, že škola opět vygeneruje zájemce o studium přírodních věd (fyzikální, chemické, biologické obory) na přírodovědných a technických univerzitách. Někteří studenti budou s námi opět spolupracovat v rámci stáží SŠ či potom v rámci bakalářského studia VŠ.


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV