Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Letní škola s didaktikou matematiky 22.-24.8. 2012

Vve dnech 22. - 24. 8. 2012 pořádá ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o., Studentské nám. 1531, 686 01 Uherské Hradiště ve spolupráci s JČMF – SUMA (Společnost učitelů matematiky) VIII. Letní školu s didaktikou matematiky 2012
V rámci Letní školy s didaktikou matematiky proběhne jednání a pracovní dílny projektu ESF: „Matematika pro všechny“.
Určeno pro: učitelky MŠ (oblast rozvoje matematiky a logiky), I.stupeň, II.stupeň a nižší ročníky víceletých gymnázií.
Sekce MŠ bude opět pouze jeden den: 23.8.2012.
Obsah: didaktika matematiky - se zaměřením na praxi, revize RVP, vzájemná výměna zkušeností, videa z hodin, ukázky prací žáků, učitelů (burza nápadů), práce s nadanými integrovanými do tříd, integrace předmětů aj.
Zahájení: středa 22.8.2012, prezence 12:30 - 13:30, zahájení v 13:30 hodin; sekce MŠ: čtvrtek 23.8.2012, prezence 8:00 - 8:30, zahájení v 8:30 hodin
Podrobnější informace: http://www.zsctyrlistek.cz/?page=zs/letni-skola-s-didaktikou-matematiky/letni-skola-s-didaktikou-matematiky-2012


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV