Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Letošní 12. ročník projektu L’Oréal-UNESCO má své vítězky

Soutěž společnosti L'Oréal a UNESCO je v České republice organizována ve spolupráci s Akademií věd ČR a jejím smyslem je poukázat na důležitou roli žen ve vědě. Ocenění v hodnotě 250 000 korun si ze slavnostního vyhlášení na Francouzské ambasádě odnesly vědkyně Jitka Palich Fučíková z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Monika Dolejská z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Letošní ročník navíc přinesl panelovou diskuzi na téma rovnosti žen a mužů ve vědě, ve které zasedla také předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

„Velmi gratuluji laureátkám, přeji jim dostatek sebevědomí a kuráže, aby se nenechaly zastavit žádnými překážkami a šly si za svým," popřála oceněným předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Proč je důležité mluvit o ženách ve vědě

Unikátní projekt společnosti L'Oréal a Světové organizace UNESCO podporuje talentované vědkyně po celém světě již od roku 1998. „Dosud bylo oceněno více než 3000 žen ve 117 zemích," řekl generální ředitel L'Oréal Tomáš Hruška. Společnost L'Oréal jde sama příkladem, ve vedoucích pozicích má padesát procent žen. Ale přestože dnes školskou populaci tvoří z více než padesáti procent právě ženy a roste i počet žen s doktorátem, v samotném výzkumu to vidět není. Podle Marcely Linkové ze Sociologického ústavu AV ČR se od roku 2005 počet mužů ve vědě zdvojnásobil, ale pro ženy to neplatí. „Do vzdělání žen se investuje spousta peněz, tak by to nemělo přijít v niveč," má v tomto ohledu jasno Marcela Linková. „Česká republika je sto let za opicema v rozvoji lidských zdrojů," popsala neutěšený stav řady organizací Linková.

Pokrokovější pohled na gender v okolních zemích

Česká biochemička působící ve Francii Zuzana Macek Jílková to vidí z pohledu svého působení v zahraničí: „Francie je země, která zcela samozřejmě podporuje skloubení práce a rodiny. Velmi často vidím, že z České republiky do zahraničí přijíždí vědec, kterého doprovází manželka a rodina, málokdy to bývá naopak. Paradoxně právě výjezdy do zahraničí často přináší obrat a pokrokovější vnímání v rozdělení rolí mezi mužem a ženou."

„Mně v kariéře vědkyně nejvíc pomohla rodina, kolegové, ale i zarputilost a vytrvalost," řekla na závěr diskuze Eva Zažímalová. „Je dobře známo, že vědecký tým nejlépe funguje, když je smíšený genderově i věkově," dodala.

V čele komise, která letos posuzovala kandidátky ceny L'Oréal a UNESCO, byla významná česká vědkyně a bývalá ředitelka Mikrobiologického ústavu AV ČR Blanka Říhová. „V tomto ročníku komise dala v tajném hlasování naprosto jednoznačně hlas dvěma mladým vědkyním," řekla Blanka Říhová.

Nádorová biologie a rezistence vůči antibiotikům

Imunoložka Jitka Palich Fučíková se věnuje roli imunitního systému v boji proti nádorovým onemocněním a Monika Dolejská zkoumá genetickou promiskuitu bakterií rezistentních k antibiotikům. Co udělají s oceněním v hodnotě čtvrt milionu korun je zcela na nich. Většina bývalých laureátek peníze použila do zařízení kanceláře u sebe doma, aby mohly pracovat z domova i s malými dětmi, investovaly do bydlení blíže zaměstnání nebo rizikovějších výzkumných projektů, na něž by bylo obtížné získat grant.

Zdroj: http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Letosni-12.-rocnik-projektu-LOreal-UNESCO-ma-sve-vitezky/


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV