Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Mensa RoboDay v CIIRC

Zveme studenty středních škol na Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) v Praze. Celý den bude zaměřen na programování, ukázku robotů a laboratoří. Studentům se budou věnovat odborníci z katedry řídící techniky Fakulty elektrotechnické a CIIRC, který je součástí ČVUT. Na akci se mohou přihlašovat všichni studenti se zájmem o robotiku a informatiku (tzn. nemusí být členy Mensy).

Termín, místo

  • Termín: pátek 19. 10. 2018 od 10:00 do 16:00
  • Místo: ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 

Program

10:00–10:30  příchod účastníků, registrace

10:30–12:00

 programování (ukázky a přednáška)

12:00–13:30

 oběd, představení CIIRC

13:30–15:30

 ukázka robotů a laboratoří
15:30–16:00  odchod účastníků, ukončení

Kontakt

Seminář pořádá Mensa České republiky:

Přihlašujte se prosím co nejdříve, počet míst je omezen (přihlašovací formulář naleznete na: https://deti.mensa.cz/index.php?pg=udalosti&aid=1407


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV