Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Nadané dieťa jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie, Jolana Laznibatová

Kniha pre všetkých, ktorí majú nadané dieťa. O vývine, vzdelávaní a podporovaní nadaných detí. Praktická kniha je šitá na mieru Slovenska. V súčasnosti sa na Slovensku realizuje Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti. Od roku 1998 na Slovensku existuje sieť škôl pre nadané deti.

Kniha poskytuje základní informace, potřebné zejména pro učitele a psychology, pracující s nadanými. Uvádí stručně historii péče o nadané, definice, modely nadání a základní pojmy z oblasti vývoje, výchovy a vzdělávání nadaných dětí.. Vše je v souvislosti s využitím v praxi. Je zde uveden také autorčin projekt Alternativní péče o nadané děti. Kniha je doplněna řadou kazuistik – podrobně a poutavě popsaných příběhů mimořádně nadaných dětí. Ač je kniha určena především odborníkům, poskytuje cenné a srozumitelné informace i rodičům mimořádně nadaných dětí.

Jolana Laznibatová: Nadané dieťa jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. IRIS, Bratislava, 2001, 394 s.

Autorka je zakladatelkou a ředitelkou Školy pro mimořádně nadané děti a gymnázia v Bratislavě. V její odborné péči jsou i třídy pro nadané v dalších (od září 2007 celkem ve 30) městech na Slovensku.

Kniha vychází nejen z teorie, ale i z bohatých zkušeností autorky z dlouholeté práce s mimořádně nadanými dětmi – výzkumné (VÚDPaP Bratislava, od r. 1979), poradenské i vzdělávací. V tomto ohledu je kniha v ČR i na Slovensku jedinečná.


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV