Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Nadané dítě (bakalářská práce)

Bakalářská práce Kristýny Vaňkové "Nadané dítě" (Fakulta humanitních studií Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 2009)
Podpora nadaných dětí v rodinách je pro odborníky zatím jen krajní záležitostí. Nelze opomíjet důležitost rodiny a pevných rodinných vztahů na rozvoj nadání. Bakalářská práce je zaměřena na problematiku nadaného dítěte v prostředí rodiny.
V teoretické části se zabývá definicemi nadání, nadaného dítěte a jeho charakteristikami, poruchami, problematikou inteligence, rodiny a sourozeneckých vztahů.
V praktické části jsou metodou polostrukturovaného rozhovoru zjišťovány názory rodičů, nadaných dětí a jejich sourozenců na problematiku nadání, školství a vztahy v dané rodině.

Text práce viz: http://dspace.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/10903/va%C5%88kov%C3%A1_2009_bp.pdf?sequence=1


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz