Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Prémie Otto Wichterleho 2018: Třiadvacet výjimečných talentů Média Archiv aktualit

Prémie Otto Wichterleho, prestižní ceny pro vědce do pětatřiceti let, letos získalo třiadvacet mladých odborníků. Záběr jejich výzkumu přitom sahá od geneze vulkanických kuželů na Marsu přes vybudování parazitologické laboratoře pro šimpanze v Keni až po sociologický průzkum života bezdomovců. 

„Jsem ráda, že z našeho rozpočtu můžeme podporovat skvělé mladé lidi, kteří jsou budoucností Akademie věd i celé české vědy. A třeba se mezi nimi někdy objeví i další Otto Wichterle," řekla při slavnostním ceremoniálu 6. června 2018 v pražské vile Lanna předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová, které ceny předávala.

Místopředseda pro II. vědní oblast Zdeněk Havlas potom odkázal na slova belgického imunologa Pietera De Somera:„Skutečný vědec v základním výzkumu je introvert, kterého těší hledat odpovědi na otázky, na které se nikdo neptal." Místopředseda pro humanitní a společenské vědy Pavel Baran pak doplnil, že úkolem vědce je odpovídat i na nepříjemné a ožehavé otázky, takové, na které se „radši" nikdo neptá, které však pro společnost mohou být zásadní.

Konkurence na letošní Wichterleho prémie přitom byla vysoká, komisi se sešlo téměř padesát návrhů od ředitelů jednotlivých pracovišť. Ceny, které se udělují od roku 2002, ve svém názvu nesou jméno profesora Otto Wichterleho na památku vynikajícího českého chemika světového formátu, jenž se stal po listopadu 1989 prezidentem Československé akademie věd. Jsou spojené i se sympatickou finanční odměnou, která sahá do maximální výše 330 tisíc korun.

Profily oceněných najdete na: http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Premie-Otto-Wichterleho-2018-Triadvacet-vyjimecnych-talentu/


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV