Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Rozvoj talentovaných žáků na školách v Ústeckém kraji pomůže ovlivnit izraelský expert Opher Brayer

Zatím osm základních škol v Ústeckém kraji se v novém školním roce zapojí do projektu revoluční výukové metody izraelského odborníka na rozvoj talentů Ophera Brayera. Dětem má pomoci zásadně rozvinout jejich kreativitu, matematické myšlení a schopnost učit se. Inovační centrum Ústeckého kraje již školí pedagogy.

Vzdělávací projekt Stages kombinuje rozvoj matematického myšlení s kreativitou a staví na hře a komplexnosti. Jeho smyslem je trénovat mozek. Žáky čeká v rámci tradiční výuky každý den 22 minut předem připravených her na rozvoj kreativity a matematického myšlení. Každou z nich budou hrát přitom pouze jednou.

Do pilotního projektu se zapojí osm základních škol z Ústí nad Labem, Děčína, Kadaně a Řehlovic. Breyera přivedl na sever Čech ústecký zastupitel a velký zastánce inovací Martin Hausenblas. "Spuštění projektu Stages na základních školách je teprve začátek. Potřebujeme zasadit semínko kreativity, inovativnosti a matematického uvažování nejprve do těch nejmladších. Z nich pak vyrostou ti, kteří budou zakládat technologické start-upy, vynalézat nové věci a pomůžou náš region pozdvihnout v budoucí Silicon Valley," doplnil Hausenblas.

Brayer již svou koncepci představil učitelům i krajským úředníkům pro oblast školství. V praxi by se ve nělo jednat o pravidelné začleňování krátkých her zaměřených na přemýšlení do klasické výuky dětí od šesti let, přičemž žádná z her by se neměla opakovat. Od šestých tříd by měla být výuka obohacena vyprávěním o fascinujících jevech v oblasti vědy.

S izraelským mentorem chce spolupracovat i inovační centrum a využít tak Brayerových metod a zkušeností např. pro mentoring a vzdělávání začínajících podnikatelů v připravovaném start-up centru, jakož i pro povzbuzení inovativnosti firem v Ústeckém kraji. 

zdroj:http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/izraelsky-expert-na-rozvoj-talentu-ovlivni-vyuku-ve-skolach-na-ustecku_441078.html


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV