Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Setkání rodičů nadaných a zvídavých dětí v Jaroměři - 18. 8. 2018

Setkání rodičů přemýšlivých, zvídavých a nadaných dětí proběhne v sobotu 18. srpna od 10 do 14:30 hodin ve skautské klubovně v Jaroměři (Na Matysáku 537). Akce je určena zejména rodičům nadaných dětí, ale též všem ostatním, kteří mají o toto téma zájem. Cílem akce je sdílení zkušeností, nápadů, rad a tipů. Přítomnost dětí není nutná, ale není ani na závadu. S sebou nezapomeňte: piknikovou deku či podsedák, drobný jedlý či pitný příspěvek k pikniku, oblíbené obohacující materiály či výtvory vašich dětí, zkušenosti a zvídavé dotazy k důkladnému probrání. (K účasti NENÍ nutné mít u dítěte nadání diagnostikované. Důležité je, že Vás téma zajímá. A máte možnost 18. 8. přijet.)
 
Budeme velmi rádi, pokud budete pozvání šířit i mezi Vaše známé a přátele.
 
Seminář je zdarma, není nutné se nikde formálně registrovat, jen prosíme v případě Vašeho zájmu o zaslání potvrzujícího emailu na adresu kaca.emer@gmail.com, aby měli organizátoři přibližnou představu o počtu účastníků.
 
V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na adrese kaca.emer@gmail.com nebo paleckova@nidv.cz.
 
Seminář probíhá s podporou projektu APIV B Národního institutu pro další vzdělávání. Podrobnosti zde.
 

Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV