Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Soutěže vyhlašované MŠMT - termíny okresních a krajských kol v Libereckém kraji pro školní rok 2017/2018

 

Soubory s termíny okresních a krajských kol předmětových soutěží:

Okresní kola pro okres Česká Lípa, webové stránky DDM Libertin

Okresní kola pro okres Jablonec nad Nisou, webové stránky DDD Vikýř

Okresní kola pro okres Liberec, webové stránky DDM Větrník

Okresní kola pro okres Semily, formulář přihlášky do okresního kola pro okres Semily ZDE

Krajská kola

Literární a výtvarné projekty:

Evropa ve škole uzávěrka příjmu literárních a výtvarných prací do krajského kola je 9. března 2018. Příspěvky s vyplněnou přihláškou žáků je možné zasílat na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, v obálce s označením "Evropa ve škola- soutěž".

Náš svět - uzávěrka příjmu literárních prací autorů ve věku od 6 do 15 let je 16. března 2018. Příspěvky je nutné zaslat na adresu: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Talentcentrum, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1.

Daniel - uzávěrka příjmu literárních prací, dějepisných studií a fotografií na téma "Holocaust a jeho reflexe" je 27. ledna 2018. Příspěvky je nutné zaslat na adresu: Mgr. Barbora Šteflová, Národní institut pro další vzdělávání, Talentcentrum, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1.

Frankofonie - uzávěrka příjmu výtvarných prací je 28. února 2018 (kategorie ZŠ) na adrese NIDV, Talentcentrum, Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1, obálka s označením "Soutěž Frankofonie 2018" . Otevření on-line přihlášky pro ZŠ a SŠ a vědomostního kvízu pro kategorii SŠ: 1. února 2018.

 


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV