Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Talnet - online k přírodním vědám

Talnet je vzdělávací projekt fungující na bázi školního roku. Od podzima do jara nabízí online kurzy z oborů matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie a dalších aplikovaných disciplín - např. grafika nebo ekologie. Kromě online kurzů jsou v nabídce i kombinované aktivity T-exkurze, mezinárodní aktivity a další, které mají svou online  a prezenční část.

V kurzech mohou účastníci za pomoci instruktora řešit úlohy, diskutovat, modelovat či vytvářet domácí experimenty. V poslední části kurzů pak mohou pod vedením instruktora sepsat seminární práci, která se může stát základem pro další rozpracování tématu a jeho uplatnění v přehlídkách (např. SOČ) nebo pro publikaci v odborných časopisech.

Talnet nabízí i všeobecně zaměřené tzv. prosemináře například, jak psát seminární práci, jak prezentovat, základy kritického myšlení a další.

Registrace do kurzů se otevírá zpravidla v dubnu, končí se začátkem října, kdy se také zahajují kurzy. T-exkurze probíhají většinou na jaře od února do dubna.

Doporučený věk je 13-19 let.

Většina aktivit Talnetu je pro účastníky zdarma.

Talnet připravuje každoročně i kurz pro učitele o tom jak identifikovat nadané děti a jak s nimi dále pracovat v prostředí běžné třídy.

Více informací na www.talnet.cz


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV