Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

« Zpět

Zlatý oříšek přijímá nominace již podvacáté

Zlatý oříšek letos slaví 20 let vytrvalé podpory všech aktivních, šikovných a úspěšných dětí a dětských kolektivů České republiky, které vynikají v jakémkoliv oboru, nebo vytvářejí něco mimořádného, či společensky prospěšného. Od roku 1998 se tak do Zlatého oříšku přihlásilo přes 2 200 soutěžících dětí a náročným sítem jich mezi nominované prošlo 570.
Zajímá vás, kdo v minulosti získal Zlatý oříšek? Hezká mozaika z historie Zlatého oříšku vyšla nedávno na Aktuálně.cz zde

V této souvislosti si Vás dovolujeme upozornit, že letošní uzávěrka přihlášek do Zlatého oříšku 2019 je 15. října, tedy již v pondělí příští týden! Pokud znáte nějaké šikovné, aktivní dítě nebo dětský kolektiv, upozorněte nás na něj! Máte takové dítě dokonce doma? Neváhejte ho přihlásit!
Kromě šance se prezentovat v České televizi při novoročním finále je zde také příležitost získat prestižní ocenění Zlatý oříšek s finanční odměnou.

Děkujeme za vaši spolupráci i dosavadní podporu!


Mgr. Iva Rašková
ředitelka Nadačního fondu Zlatý oříšek


Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV