Aktuality

Fyzikální soustředění - instruktážní přednášky

V  termínu 10.-14. 9.2018 se uskuteční soustředění zájemců o Fyzikální olympiádu a Matematické olympiádu. Obsahem soustředění jsou instruktážní přednášky pro řešení úloh obou typů olympiád. Případné dotazy směřujte na email: kepka@spp.zcu.cz Místo konání:  Plzeň    ...

38. mezinárodní konference Historie matematiky

  Letos se bude již po osmatřicáté konat mezinárodní konference věnovaná historii matematiky. Budou ji hostit ve dnech 24. až 28. srpna 2018 Poděbrady, její jednání proběhne na poděbradském zámku. Konference bude věnována meziválečnému období (1918–1939) v Evropě z hlediska rozvoje vědy a zejména matematiky. Její kostru budou tvořit zvané přednášky zaměřené na situaci v jednotlivých zemích, na které budou volně navazovat vystoupení přihlášených...

Matematika a fyzika ve škole - aktuální otázky výuky matematiky a fyziky na středních školách

Podobně jako v loňském roce bude seminář zaměřen na aktuální otázky výuky matematiky a fyziky na středních školách. Část semináře bude věnována také obecným otázkám vzdělávání. Seminář je pořádán ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a bude se konat v aule Gymnázia Jevíčko. Předběžné finanční náklady: Vložné/registrační poplatek: 300,- Kč, členové a kolektivní členové JČMF 250,-Kč Ubytování je zjištěno v Domově mládeže gymnázia v ceně...

Áčko: o klamném zraku, netopýrech a čekání na bouřku

Právě vychází letošní druhé číslo populárně-naučného časopisu  A / Věda a výzkum . Jeho hlavním tématem je zrak. Dozvíte se v něm mimo jiné, jak se oko vyvinulo, proč nás zrak občas klame nebo jaké oči mají medúzy či pavouci.   Čtvrtletník  A / Věda a výzkum  je v tištěné formě i  elektronicky  zdarma. Jeho hlavním cílem je představit veřejnosti poutavou formou výzkumy vědců a vědkyň z pracovišť Akademie věd ČR. ...

Talentová akademie pro středoškoláky

Letošní ročník Talentové akademie pro středoškolské studenty bude patřit tvorbě kvantových teček – krystalů o velikosti stovek atomů.  Špičková věda se obvykle spojuje s univerzitami, vysokoškoláky a vědeckými ústavy. Aby ale vědecké bádání a jeho výsledky mohly být skutečně na nejvyšší úrovni, je třeba s přípravou mladých talentů začít dříve – nejpozději na střední škole. V laserových centrech  HiLASE  a  ELI Beamlines  v Dolních Břežanech to...

Hrajme si i hlavou - opět v Hradci Králové

Již 11. ročník akce Hrajme si i hlavou proběhne ve dnech 21.- 22. června, vždy od 9 do 16 hodin, v Hradci Králové, v kampusu Univerzity HK v Hradecké ulici. Mottem akce je "MEGAMINI", účastníci se mohou těšit na experimenty, pozorování dalekohledem i mikroskopem, tvorbu obří šroubovice nebo na bramborové dělo! Akce je určená dětem, rodičům, žákům, třídám, prostě každému, koho baví přírodovědné hrátky. Akci pořádá katedra fyziky Přírodovědné fakulty UHK a Hvězdárna a planetárium v Hradci...

VESMÍR A MY: Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

Je naším potěšením dnes, v den desátého výročí odhlasování vstupu ČR do ESA, vyhlásit vítěze kosmicko-výtvarné soutěže "Vesmír a my"! Do soutěže přišly samé zajímavé a pěkné výtvarné práce a jsme rádi, že vesmír stále budí zájem, zvědavost a radost u všech generací. Podívejte se na vítězné obrázky a doprovodné texty! Vítězové budou kontaktováni do 24.6.2018.   Návrat na Měsíc K tomuto tématu přišly pouze dvě práce, ale zato obě nádherné! Doufáme, že i ty budou...

Mensa časopis

Další číslo Mensa časopisu je plné původní mensanské tvorby – nejen článků o mensovním dění a proběhnuvších a plánovaných akcích, ale tentokrát i literární tvorby, fotografií, komiksů, úloh... I rozhovor je tentokrát zaměřený na umění – týká se divadelní improvizace. Stáhnout si jej můžete ZDE

Kraje pro bezpečný internet

Dne 4. června 2018 byl vyhlášený pátý ročník soutěže projektu Kraje pro bezpečný internet. Účelem projektu je upozorňovat veřejnost, zejména děti a mládež, na skrytá nebezpečí spojená s užíváním počítačů, tabletů a chytrých telefonů.

Příklady dobré praxe realizace šablon pro podporu nadání

Inspiromat pro školy, které chtějí zavést podporu nadání, k tomu jak využít pro tento účel šablony z programu OPVK připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NIDV. Inspiromat uvádí dobré příklady projektů, které byly realizovány. Přitom šablony umožňují, aby jejich vhodnou kombinací vznikl skutečně propracovaný systém podpory nadání od proškolení pedagogů, přes zapojení odborníků do výuky až po spolupráci s rodiči dětí a další možnosti. Inspiromat ke...

Letošní maturanti mohou získat stipendium

Stipendium Georga Placzeka je určeno letošním maturantům, kteří se rozhodli jít studovat fyziku na univerzitu. Ti mají možnost do 30. září 2018 podat žádost u Jednoty českých matematiků a fyziků. Více informací na http://matika.umat.feec.vutbr.cz/jcmf/ Leták pro žáky Leták pro učitele

Expedice Mars nabídne studentům exkurzi do Evropské vesmírné agentury

Do 18. července mají studenti ve věku 13–18 let možnost přihlásit se do Česko-Slovenské soutěže Expedice Mars. Cílem soutěže je popularizovat vědu v Česku a na Slovensku a podporovat nadané děti a studenty v jejich rozvoji v oblasti vědy. Finalisté soutěže se zúčastní exkurze v Evropské vesmírné agentuře a pět nejlepších se zúčastní 100hodinového simulovaného letu na Mars. Informace pro účastníky na  Web:  expedicemars.eu Facebook: ...

Kemp pro nadané žáky a studenty

Několikadenní kemp pro nadané žáky a studenty, během kterého je uspořádáno množství matematických a fyzikálních přednášek zaměřených na aktuální či jinak zajímavá témata. Kemp je uspořádán pod patronací Krajského úřadu Plzeňského kraje. Případné dotazy směřujte na email: kepka@spp.zcu.cz Místo konání:  Plzeň ...

Veletrh nápadů učitelů fyziky 23

Tradiční konference učitelů fyziky a pracovníků v oblasti fyzikálního vzdělávání s mezinárodní účastní. Konference je zaměřena především na prezentaci zajímavých pokusů konkrétně využitelných ve výuce fyziky. ...

Letní škola matematiky a fyziky

Letní škola pro středoškolské studenty se zájmem o matematiku a fyziku má vést k popularizaci oborů a k prohloubení znalostí nadaných žáků. Škola je zaměřena také na lepší socializaci nadaných žáků s vrstevníky. Místo konání:  Střední lesnická školy a Střední odborná škola Šluknov Datum...

Matematika a fyzika ve škole

Podobně jako v loňském roce bude seminář zaměřen na aktuální otázky výuky matematiky a fyziky na středních školách. Část semináře bude věnována také obecným otázkám vzdělávání. Seminář je pořádán ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a bude se konat v aule Gymnázia Jevíčko. Místo konání:  Gymnázium Jevíčko ...

Inovátor i outsider Harald Rose převzal ocenění v Brně -

Fyzik Harald Rose z univerzity v německém Ulmu je zářným příkladem vědeckého outsidera, kterému nikdo nevěřil, ale který vytrval a od základů změnil možnosti lidského poznání v oblasti elektronové mikroskopie. V pátek 8. června 2018 převzal v Ústavu přístrojové techniky AV ČR nejvyšší vyznamenání Akademie věd ČR, Čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis. Profesor Harald Rose se zabývá návrhy čoček pro elektronové mikroskopy. Nejpokročilejší takové přístroje...

Letošní 12. ročník projektu L’Oréal-UNESCO má své vítězky

Soutěž společnosti L'Oréal a UNESCO je v České republice organizována ve spolupráci s Akademií věd ČR a jejím smyslem je poukázat na důležitou roli žen ve vědě. Ocenění v hodnotě 250 000 korun si ze slavnostního vyhlášení na Francouzské ambasádě odnesly vědkyně Jitka Palich Fučíková z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Monika Dolejská z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Letošní ročník navíc...

Získejte uznání. Přihlaste se do Ceny Wernera von Siemense

Již po dvacáté prvé se český Siemens chystá oceňovat talentované studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Mezi ty nejlepší rozdělí odměny v řádu statisíců korun. Práce do soutěže je možné zasílat až do 25. listopadu 2018. Soutěž probíhá ve spolupráci s předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou, která převzala roli předsedkyně jedné z porot, a s Akademií věd ČR. Zájemci se o vítězství utkají v sedmi kategoriích – studenti a...

Prémie Otto Wichterleho 2018: Třiadvacet výjimečných talentů Média Archiv aktualit

Prémie Otto Wichterleho, prestižní ceny pro vědce do pětatřiceti let, letos získalo třiadvacet mladých odborníků. Záběr jejich výzkumu přitom sahá od geneze vulkanických kuželů na Marsu přes vybudování parazitologické laboratoře pro šimpanze v Keni až po sociologický průzkum života bezdomovců.  „Jsem ráda, že z našeho rozpočtu můžeme podporovat skvělé mladé lidi, kteří jsou budoucností Akademie věd i celé české vědy. A třeba se mezi nimi někdy objeví i další...
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 2 379.
Položek na stránku 20
  119