Aktuality

Rozvoj nadaného žáka v běžné škole

První seminář na ZŠ a MŠ Proseč dne 13.12.2017 od 14,00 Další dle zájmu a domluvy - kontaktujte mne: petras@nidv.cz   Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají nastavovat ve své škole systém péče o nadání a zvládají problematiku vyhledávání a identifikace...

Matematika pro rozvoj myšlení a představivosti (14.12. Olomouc)

Jitka Hodaňová (PdF UP Olomouc), Matematika pro rozvoj myšlení a představivosti Cyklus seminářů katedry matematiky Pedagogické fakulty UP v Olomouci Místo konání: malá aula, Pedagogická fakulta UP, Žižkovo nám. 5, Olomouc, Datum konání: 14. prosince 2017 od 14:00                      Webové stránky akce: ...

Numerická kognice ve výuce matematiky a fyziky (13.12. České Budějovice)

  Přednáška Mgr. Michaly Plassové z Katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.  V rámci svého neurovědního výzkumu se přednášející věnuje numerické kognici u dětí a dospělých, zejména pak evolučně vyvinutým kognitivním mechanismům, jež přímo podmiňují rozvoj obecných matematických dovedností. V rámci přednášky...

Prezentace metodických listů pro výuku matematiky na SŠ a ZŠ (12.12. Olomouc)

Prezentace metodických listů pro výuku matematiky na SŠ a ZŠ vytvořených v rámci projektu Matematika pro všechny (MPV). Seminární vystoupení doktorandů KAG PřF UP v Olomouci. Přednáška z cyklu Seminářů z didaktiky matematiky a elementární matematiky katedry algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Místo konání:  posluchárna 5032, budova Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, 17. listopadu 12 ...

Podporujeme nadané děti pro budoucnost (Praha 4 – Krč, 18. ledna 2018)

Vzdělávací seminář pro ředitele a zástupce škol v rámci projektu  Supporting Gifted Children for the Future . Účast na semináři je bezplatná. Seminář je propojen se Systémem podpory nadání, koordinovaným NIDV MŠMT.   18.1.2018, 14:00  —  17:00   První jazyková ZŠ v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 – Krč   Na semináře se dozvíte: proč nadaný žák nemusí vždy být ten nejvzornější ze...

Soutěže vyhlašované MŠMT - termíny okresních a krajských kol v Libereckém kraji pro školní rok 2017/2018

V přiložených souborech naleznete přehled okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro školní rok 2017/2018, které garantuje KÚ LK, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a které realizují školy a školská zařízení kraje.

Newsletter konference KORONA

Konference o rozvoji nadání (KORONA) se konala 14. září 2017 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pořádali ji kromě zmíněné fakulty také Jihomoravský kraj, Centrum rozvoje nadaných dětí a Národní insitiut pro další vzdělávání. Hlavním tématem byla identifikace nadání. Stěžejní příspěvky, které zazněly, přináší newsletter. Newsletter v elektronické podobě naleznete zde .

Startujeme vzdělávací program UTesla Academy 21

Rádi bychom vás pozvali na celoroční vzdělávací program UTesla Academy 21, sérii pravidelných dílen, víkendů s vědou a podzimní školu se zaměřením i nejnovější pokroky ve vědě a technologiích 21. století. Dostaneme se od raket a 3D tisku přes vodní mikrokosmos za humny až k ochraně ohrožených druhů zvířat a uměleckým stránkám vědy. Více info zde: http://utesla.cz/2017/08/startujeme-vzdelavaci-program-utesla-academy-21/ SCIENCE CAMP (25. – 29. října 2017) Kam kráčí věda a...

UTESLA Academy 21

Rádi bychom vás pozvali na celoroční vzdělávací program UTesla Academy 21, sérii pravidelných dílen, víkendů s vědou a podzimní školu se zaměřením i nejnovější pokroky ve vědě a technologiích 21. století. Dostaneme se od raket a 3D tisku přes vodní mikrokosmos za humny až k ochraně ohrožených druhů zvířat a uměleckým stránkám vědy. SCIENCE CAMP (25. – 29. října 2017) Kam kráčí věda a technika 21. století? V pětidenní podzimní škole si v rámci průzkumu vesmíru i Země a jejího...

Jednání Krajské koordinační skupiny MSK

Dne 29 listopadu 2017 se na NIDV Ostrava uskutečnilo jednání Krajské koordinační skupiny. Krajská koordinační skupina (KKS) je vytvářena spolupracujícími subjekty na krajské úrovni. Členy KKS v příslušném kraji jsou zástupci samosprávy a státní správy (zástupci kraje, obce), zástupci složek rezortu školství (zástupce NIDV, PPP, ČŠI), reprezentanti výzkumných a odborných pracovišť, zaměstnavatelů, zástupci NNO a relevantních strategických iniciativ (koordinátor RIS 3 v kraji apod.). ...

Moravskoslezský kraj ocenil nejúspěšnější žáky

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 proběhl již 16. ročník slavnostního „Oceňování nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2016/2017".  Žáci byli ocenění na základě: dosažení mimořádných výsledků v oblasti umělecké, kulturní, sportovní, technické, životního prostřední či badatelské činnosti, úspěšné reprezentace školy na soutěžích a přehlídkách vyhlášených MŠMT, aktivní účasti na dobrovolnické činnosti...

Geologická olympiáda 2018

V letošním roce Masarykova univerzita ve spolupráci s Českou geologickou službou, Univerzitou Karlovou a Asociací muzeí a galerií ČR podruhé celostátně vyhlašuje soutěž Geologická olympiáda, jejímž cílem je podpořit rozvíjení znalostí z oboru geologických věd a zároveň vyhledávat zájemce a talenty v tomto oboru. Nejlepší řešitelé se zúčastní přípravného výběrového soustředění pro účast v týmu Mezinárodní olympiády věd o Zemi, která se bude konat 8. – 17. srpna 2018 v...

DDM hl. m. Prahy otevírá kurz 3D tisku

Termín konání zájmového útvaru bude upřesněn. Pod dohledem kvalifikovaného lektora účastníci sestaví 3D tiskárnu Průša I3 MK2, která patří ke špičce v oboru, a uvedou ji do provozu. Společně projdeme celou cestu od tvorby návrhu až po jeho vytištění. Naučíme se modelovat jednodušší objekty, upravovat složitější objekty a optimalizovat objekty pro tisk. Ti nejzdatnější dostanou možnost poznat základy programování 3D objektů. Průběžně se všichni seznámíme také s údržbou 3D tiskárny a s...

Kraj ocenil úspěšné školáky

Karlovarský kraj ocenil žáky a studenty škol z regionu.

Studentka z Varů získala cenu EU pro mladé vědce

Absolventka karlovarského gymnázia Karina Movsesjan získala v estonském Tallinnu jednu ze tří prvních cen EU pro mladé vědce.

4. kulatý stůl k podpoře nadání v MSK

Dne 16. listopadu 2017 se uskutečnil 4. kulatý stůl k podpoře nadání v Moravskoslezském kraji. Na organizaci se podílel Národní institut pro další vzdělávání, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta a Mensa ČR.  Program byl následující: Krajská koordinátorka podpory nadání MSK, Ing. Martina Jatzková, představila Systém podpory nadání ve zdejším kraji. Následně paní doc. Škrabánková prezentovala projekt PŘÍRODA a centrum CVVPT při PřF OU. Úvodní část kulatého stolu zakončil...

Imaglee

Unikátní karetní hra pro děti i dospělé. www.imaglee.cz Leták s informacemi Reportáž Karty Imaglee

Dyskorunka

„Základní věc je číst, číst a číst. Protože když čtete, přemýšlíte. A když přemýšlíte, dostáváte nové nápady. Čtení aktivuje části mozku, které žádná jiná činnost aktivovat neumí. Také probouzí představivost. Když se podíváte na fotku Benátek, moc o ní nepřemýšlíte. Ale když o tom čtete, musíte zapojit i představivost. Čtení je něco, co z nás dělá lidi." V. Smil (Kanadský geograf českého původu) DYS-centrum Praha ® z. ú. zve na tradiční prodejní výstavu a...

Výtvarně - architektonická dílna

Kurz rozšiřující výtvarnou výchovu o zajímavosti z architektury. Dílnu povede lektor - absolvent VŠ UMPRUM MgA. Martin Hrubý.  Navštívíme zajímavá místa v Karlíně, ukážeme si fotografie současných evropských měst a ta nás budou inspirovat pro vlastní architektonickou tvorbu. Společně zformujeme  modelovou krajinu, navrhneme vlastní urbanismus, vyrobíme si architektonické modely. Výtvarně - architektonická dílna bude probíhat po dvě soboty a to 9. prosince a 16....
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 2 034.
Položek na stránku 20
  102