Aktuality

« Zpět

Aktivity krajské sítě podpory nadání Vysočina

V návaznosti na setkání krajské koordinační komise, které se konalo 20. září 2017, se v NIDV Jihlava uskuteční další setkání ve středu 7. února 2018.

V březnu (konkrétně 13. března 2018) pak proběhne kulatý stůl na Gymnáziu Havlíčkův Brod. V rámci tohoto kulatého stolu bude mj. představeno badatelské centrum a aktivity studentů (klub mladých debrujánů, ukázka studentských prací z oblasti robotiky).