Aktuality

« Zpět

CVVPT - přehled kurzů pro nadané žáky

Akademici napříč katedrami Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nabízejí nadaným žákům zajímavé kurzy.

 • Korýši známí, neznámí
 • Člověk a jeho proměny během 3 miliónů let
 • Gamifikace a game-based learning ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů
 • Ruská geopolitika 21. století
 • Na velikosti záleží aneb jak změřit nanočástice
 • Moderní vývoj mobilních aplikací
 • GNSS a moderní metody navigace
 • Geoinformační technologie
 • Environmentální toxicita a aktuální přístupy její detekce
 • Orientace v prostoru a čase z pohledu astronomie
 • Změna klimatu
 • Tvorba předpovědi počasí
 • Extrémní projevy počasí a možnosti jejich předpovědí
 • Hydrologické předpovědi na tocích v povodí Odry a Moravy
 • Povodně a sucho a možnosti jejich předpovídání v kontextu krajiny ČR a globálních změn přírodního prostředí
 • Meteorologická měření včera a dnes

Více info ZDE