Aktuality

« Zpět

Dětská univerzita TUL ve školním roce 2018/2019

 V tomto školním roce budou nově otevřeny studijní programy "Přírodní vědy" se specializacemi "Biomedicína", "Mikrobiologie", "Nanomateriály" a "Technické vědy" se specializacemi "Robotika", "Mikroelektronika", "3D technologie", "Programování" a "Strojírenství" pro žáky z 8. a 9. tříd ZŠ (tercie a kvarta víceletých gymnázií) a prvního a druhého ročníku SŠ (kvinta a sexta víceletých gymnázií). Výuka se bude skládat z přednášek vybraných odborníků, cvičení a laboratorních praxí. V průběhu zimního semestru projdou studenti společnou částí výuky, ve které se seznámí se všemi specializacemi daného programu a dostanou také základy z fundamentálních předmětů společného studia ("Vybrané statě z fyziky", "Matematické modelování přírodních dějů" a podobně). Po obhájení semestrální práce v průběhu ledna 2019 se rozhodnou, kterou specializaci budou absolvovat v průběhu letního semestru. Výuka bude zakončena závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce v průběhu června 2019. 

Zájemci o studium v roce 2018/2019 se mohou již dnes předběžně registrovat zde.