Aktuality

Vědy exaktní v období temna

Měl středověk a raný novověk významné osobnosti v matematice a astronomii? Jak souvisí magický zlatý řez s Fibonacciho čísly? A přece se točí – pronesl tuto větu skutečně Galileo veřejně? Byl Tycho Brahe v Praze otráven? Jak dlouho trval důkaz velké Fermatovy věty? Zkonstruoval Blaise Pascal počítač?

prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

čtvrtek 16. března, 18 hodin

Laboratorní centrum Fakulty technologické, posluchárna 002. Zlín

Podrobnosti na http://www.sciencecafe.cz/zlin/sc-zlin-1603-vedy-exaktni-v-obdobi-temna/