Aktuality

Vyhlášení výsledků ústředního kola v anglickém jazyce na Velvyslanectví Velké Británie

Slavnostní vyhlášení výsledků ústředního kola soutěže v anglickém jazyce se bude konat 22. května na Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska. Slavnostního předání cen se zúčastní zástupce Velvyslankyně Velké Británie a Severního Irska v České republice pan Agnus STEWART, za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se zúčastní pan Mgr. Michal URBAN, ředitel odboru pro mládež, garanta soutěže Národní institut pro další vzdělávání zastupuje paní Mgr. Irena HOŠKOVÁ, náměstkyně profesního rozvoje a kariéry.

 

Soutěž v jazyce anglickém má dlouhou tradici, která se datuje od 70. let minulého století. Jedná se o konverzační soutěž, jejímž cílem je rozvíjet zájem žáků o studium jazyka, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizího jazyka u žáků základních a středních škol.

Soutěž hodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku ke sdílení informací. Je rozdělena do pěti kategorií, které respektují věk žáků a má několik postupových kol školní, okresní, krajské a ústřední. V ústředním kole mají možnost prověřit a porovnat své znalosti nejúspěšnější účastníci z krajských kol. Každý kraj je zastoupen v dané kategorii jedním žákem- vítězem krajského kola. Úlohy do ústředního kola připravuje odborná porota a skládají se z poslechové části a z části konverzační.

Ústřední kolo soutěže garantoval Národní institut pro další vzdělávání NIDV, probíhalo ve dvou kategoriích. V kategorii III. A, která je určená všem žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol, a v kategorii III. B, určené žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce  mimo samotnou jazykovou výuku Soutěže se zúčastnilo celkem 28 žáků středních škol z celé ČR.

V loňském roce se soutěže na úrovni školních kol zúčastnilo 39.335 žáků, do okresních kol postoupilo 3630 žáků a krajských kol se zúčastnilo 486 žáků.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali Velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska, že pro vyhlášení výsledků poskytlo své prostory – Thunovský palác. Dále děkujeme sponzorům British Council, který poskytl hlavní cenu pro vítěze v každé kategorie – mezinárodní jazykovou zkoušku v British Council, zástupcům vydavatelství a nakladatelství Oxford University Publishing a nakladatelství  Fraus Plzeň, kteří poskytli knižní ceny do soutěže.