Aktuality

Nápad absolventky VŠB-TU Ostrava využije huť ArcelorMittal Ostrava

Lenka Šimková, absolventka Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, se podílí na ochraně životního prostředí a snížení nákladů hutě. Opatření, která navrhla ve své bakalářské práci s následným rozšířením v práci diplomové, by mohla výrazně snížit obsah sirovodíku v koksárenském plynu. Některé navrhované kroky se v současné době již realizují.

Více se dočtete v příspěvku České televize.