Aktuality

« Zpět

III. krajský kulatý stůl "Spolupracujeme" - podpora nadání

 

III. krajský kulatý stůl "Spolupracujeme" - podpora nadání se uskutečnil 31. 10. 2017 v Liberci.  Setkání přineslo aktuální informace o aktivitách krajského pracoviště NIDV. Aktuální informace za svých mateřských pracovišť přednesli členové Krajské koordinační skupiny. V samostatné prezentaci představila metodička pro zkvalitnění péče o nadané a talentované KÚ LK Bc. Anna Staníková projekt KAP LK I - „Zkvalitnění péče o žáky nadané a talentované" a evaluaci plnění dílčích cílů tématu KAP LK I.  Ing. Iva Prokopová, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání, KÚ LK představila aktivitu  „Zkvalitnění péče o žáky nadané" v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I", objasnila plánovanou obsahovou náplň projektu a zapojení Krajské sítě podpory nadání.