Aktuality

« Zpět

Letní škola (F)IT pro holky

 

Letní škola (F)IT pro dívky s programovou náplní: kurzy, exkurze, hry, soutěže. Program obvykle běží ve dvou věkových skupinách: pro mladší 12-15 let a pro starší 16-19 let, účastníce si však mohou obtížnost zvolit samy nehledě na svou věkovou příslušnost. Akce se koná na FIT VUT v Brně.

Podrobnosti na http://holky.fit.vutbr.cz/prihlaska/