Aktuality

« Zpět

Mladí programátoři změří své síly na Fimce

Jednou ze čtrnácti soutěží, kterou  NIDV  garantuje a organizačně zajišťuje oddělení Talentcentrum je   Soutěž v programování. Soutěž je určena žákům základních a středních škol a probíhá v krajském a ústředním kole v následujících kategoriích:

Programování mládež – která je určena pro žáky středních škol

Programování žáci – která je určena pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Programování mikrořadičů – která je určena, jak pro žáky základních škol, tak i pro žáky středních škol

Aplikační SW Tvorba webu – která je určena pro žáky SŠ, ale mohou v ní soutěžit i žáci mladší

Letošní 31. ročník se opět koná ve spolupráci s Fakultou Informatiky a managementu, Univerzity Hradec Králové, ve dnech 23. - 25. 6. 2017. Záštitu nad soutěží převzali hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.; primátor Statutárního města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink a děkan Fakulty informatiky a managementu prof. RNDr. Josef Hynek, MBA., Ph.D. Soutěžící jsou do ústředního kola vybíráni na základě svých výsledků v krajských kolech, letošního ročníku se zúčastní 85 žáků základních a středních škol ČR.

Hlavním partnerem Soutěže je firma UNICORN, dále soutěž sponzorují firmy CADWare, RED HAT, nakladatelství a vydavatelství  GRADA, nakladatelství IDG. 

Úlohy pro krajské a ústřední kolo zpracovává ústřední porota a jednotlivé kategorie jsou hodnoceny samostatně.

Cílem soutěže je prohloubit znalosti v programování a v používání softwaru u žáků základních a středních škol, zvýšit zájem o výpočetní techniku a technické obory. Soutěžící mají za úkol naprogramovat zadanou úlohu v časovém limitu v některém z programovacích jazyků. Záleží na soutěžícím, jaký programovací jazyk si vybere.

Více o soutěži na webu http://talentovani.cz/aktualni-rocnik-sp  a na https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Novinky/Mladi-programatori-pomeri-sily-na-FIMce.

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je jednou z přímo řízených institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. NIDV má celorepublikovou působnost, prostřednictvím svých krajských pracovišť zabezpečuje profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové a další vzdělávání a dále pracovníků nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží.