Aktuality

« Zpět

Na den vysokoškolákem (Jesenicko)

NIDV Olomouc a MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko pořádají první společnou akci pro nadanou mládež, a to pro obory FYZIKA - GEOGRAFIE. Experti z Univerzity Palackého se budou věnovat např. přiblíží spektroskopickým metodám v UV/VIS oblasti spektra, fyzikálním vlastnostem lidského hlasu, geomorfologickým poměrům Jesenicka, ale i prostorové difúzi na příkladu šíření cholery na Jesenicku v polovině 19. století.

Na akci zbývá ještě pár volných míst, pro info pište na rusar@nidv.cz