Aktuality

« Zpět

NIDV - Šachové vzdělávání pedagogů

Pedagogové ostravských mateřských a základních škol měli během listopadu a prosince 2017 možnost navštěvovat akreditovaný kurz Šachové vzdělávání pedagogů při Národním institutu pro další vzdělávání. Cílem kurzu bylo zabezpečit kvalifikované lektory pro výuku šachu na školách a v kroužcích. Pedagogové byli obeznámeni s vlivem šachové výuky na vývoj dítěte a byli zasvěceni do problematiky elementárních šachových znalostí. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít budovat ve své škole systém šachové výuky. 

Poděkování patří Statutárnímu městu Ostrava za finační podporu a také SVČ Korunka, za poskytnutí prostor. 

V případě, že máte zájem zúčastnit se dalšího běhu Šachového vzdělávání pedagogů, který proběhne začátkem roku 2018, tak můžete kontaktovat:

  • lektora - Vladimír Talla, vladimir_talla@icloud.com, 608 468 895
  • organizačního garanta - Ing. Martina Jatzková, jatzkova@nidv.cz, 770 106 778
     

Ing. Martina Jatzková
krajský koordinátor podpory nadání Moravskoslezského kraje