Aktuality

« Zpět

Online encyklopedie migrace

Online encyklopedie migrace je projekt, který využijí učitelé základů společenských věd a dějepisu. Je vytvářen ve spolupráci s pěti fakultami univerzity Karlovy v Praze.

Posláním Encyklopedie je odborně analyzovat a zasazením do kontextu a širších souvislostí vysvětlovat jevy spojené s fenoménem migrace do zemí Evropské unie. Struktura Encyklopedie je stromovitá, tedy od nejpodstatnějších hesel směrem k okrajovým, což umožňuje jednak přizpůsobit výklad informační potřebě uživatele, jednak tvůrcům neomezeně rozvíjet další vrstvy hesel. Záměrem ovšem není dublovat funkci Wikipedie; tvůrci nepublikují dlouhé a obecné statě, ale velmi konkrétní a dílčí hesla, která za pomoci větvení vykládají opět velmi konkrétní a věcné jevy. Spíše než dlouhé analýzy tak encyklopedie skládá pomyslnou mozaiku.
Cílovou skupinou je jak laická veřejnost bez před-porozumění, tak také studenti, učitelé i novináři, kteří potřebují komplexní a kontextuální výklad jednotlivých problémů. I proto jsou hesla vždy krátká (do 2 NS) a popularizační. Autoři se snaží přísně rozdělovat žánry: definice pojmů, analýzy, výklad, hodnocení a komentáře. Hesla jsou součástí interaktivní mapy světa, kde jsou některá z nich přímo viditelně zanášena jako symbolické značky.

Encyklopedii naleznete na adrese www.encyklopedie.org