Aktuality

« Zpět

Podpora nadání v Moravskoslezském kraji

Červnový měsíc na krajském pracovišti NIDV v Ostravě se zaměřil na problematiku nadaných žáků. Počátkem měsíce se sešla Krajská koordinační skupina Moravskoslezského kraje, kdy diskuze členů se zaměřila na probíhající a chystané aktivity pro nadané žáky a také další možnosti v navázání úzké kooperace v tomto kraji.

O týden později proběhl vzdělávací program s názvem Systematický úvod do problematiky nadání, kterého se zúčastnili zástupci mateřských, základních a středních škol. Lektorování se ujala paní doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. a pan PaedDr. Jiří Rozehnal.

Velice ráda bych poděkovala členům KKS, lektorům a účastníkům za účast na jednotlivých akcích na podporu nadání v kraji a těším se na další spolupráci.

Ing. Martina Jatzková, DiS.
krajský koordinátor podpory nadání
NIDV Ostrava