Aktuality

« Zpět

Seminář Středoškolská odborná činnost v Liberci

Seminář je určen především pro studenty, kteří mají zájem se do středoškolské odborné činnosti zapojit a rádi by získali více informací. Vítáni jsou však i učitele, kteří studenty mentorují.

Program:

•      Co je SOČ?

•      Jak probíhají jednotlivá kola - školní, krajské, celostátní

•      Jak vybrat téma odborné práce

•      Jak napsat odbornou práci - úprava, citace apod.

•      Tvorba prezentace a posteru

•      Obhajoba odborné práce

•       Debata se studenty - dotazy

Konec semináře v cca 15:30.

Přednášet a odpovídat na Vaše dotazy budou:

PaedDr. Jaroslava Šiftová - předsedkyně krajské komise SOČ

Bc. Kateřina Sýbová - organizátorka krajského kola SOČ,

kontakt:

Eva Hodboďová, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, tel.: 739 541 550, eva.hodbodova@kraj-lbc.cz;

Kateřina Sýbová, Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, 460 01 Liberec tel.: 485 102 433, 725 939 168 katerina.sybova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz