Aktuality

« Zpět

Tříkrálová konference, setkání mladých českých a slovenských fyziků (5.1.2018 Košice)

Trojkráľová konferencia (3KK2018), stretnutie mladých českých a slovenských fyzikov

Dňa 5. januára 2018 poriadame opäť Trojkráľovú konferenciu (3KK2018), tentokrát v Košiciach. Zámerom konferencie je neformálne stretnutie mladých českých, slovenských a spriatelených fyzikov, ktorí pôsobia na inštitúciách doma a vo svete.

Tí, ktorí by radi prezentovali svoje výsledky, nech sa prihlásia čo najskôr, do 15. decembra. Ostatní su tiež vítaní a môžu prísť aj bez prihlásenia.

Konferencia je organizovaná s podporou Jednoty českých matematikov a fyzikov a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Místo konání: 
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Jesenná 5, Košice
       Datum konání: 
5. 1. 2018                                        
Zdroj: http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/1529