Aktuality

« Zpět

Veletrh vědy ukázal obrovský zájem o českou vědu

Čtvrtý ročník Veletrhu vědy byl 9.6. 2018 úspěšně zakončen. Unikátní expozice od 90 vystavovatelů z řad ústavů Akademie věd ČR, univerzit a firem navštívilo během tří dnů rekordních 24 800 návštěvníků.

Na ploše 8 000 m² se široké i odborné veřejnosti představilo na 100 expozic napříč všemi vědními oblastmi. Do veletrhu se zapojilo 40 pracovišť Akademie věd ČR, univerzity, další vědecké instituce a firmy.

Cílem Veletrhu vědy bylo přitáhnout pozornost veřejnosti k české vědě a výzkumu. A to se Akademii věd ČR, společně se svými partnery, bezesporu podařilo. Moc bych si přála,  aby zájem o tuto akci každým rokem rostl tak úspěšně jako doposud a současně přesvědčil vědecké instituce, že prezentovat jejich práci veřejnosti má význam. Letošní návštěvnost je toho důkazem," řekla Kateřina Sobotková, ředitelka Divize vnějších vztahů Akademie věd ČR.

Aktuální témata s předními českými vědci

Stánky vystavovatelů doplnily panelové diskuze a přednášky. Velký ohlas vyvolala diskuze Fake news: (NE)věřte médiím s PhDr. Daliborem Dobiášem, Ph.D. z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Janem Tvrdoněm ze serveru Demagog.cz a Nikitou Poljakovem ze serveru Aktualne.cz. Panelové diskuze moderoval Václav Moravec a kromě fake news se mluvilo tom, jakou stopu zanechávají Češi ve vesmírných projektech a také o léčbě 21. století. Všechny tři panelové diskuze z Veletrhu vědy je možné zhlédnout na facebooku akce.

Víe informací najdete na: http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Veletrh-vedy-ukazal-obrovsky-zajem-o-ceskou-vedu/