Aktuality

« Zpět

Výstavy v budově AV ČR - KUK Nástroje poznání

Ve 20. století pozměnila vztah mezi vědou a technikou vědeckotechnická revoluce. Došlo v ní k těsnému spojení vědeckého a technického vývoje a rozvoj poznání se stal jedním z podstatných hybatelů pokroku. V moderní době věda působí na společnost především prostřednictvím techniky. Technické přístroje nám umožňují nahlédnout do světů, jež jsou lidskému oku skryty, usnadňují výrobní procesy, pomáhají zkoumat lidské tělo apod. Vydejte se na cestu poznání díky přístrojům, které nám to umožňují.

Přístroje, jakými jsou například mikroskopy, slouží jako prostředky poznání mediace okolního světa. Jako takové bývají častokrát opomíjeny, přestože hrají mnohdy klíčovou roli. Utvářejí náš pohled na realitu. Umožňují nám dívat se dál a hlouběji. Jsou i naším oknem do světa vědy. Podobně jako při pohledu z okna nevnímáme okno samé, ale výhled, který nám nabízí, i při pohledu do okuláru nebo na obrazovku mikroskopu nevnímáme přístroj, ale obraz, který díky němu vidíme. Odhalte nové informace pouhým okem v soustředěné atmosféře vědecké laboratoře.

Výstava s názvem KUK aneb Nástroje poznání je výpravou z makrosvěta až do světů nano a kvantových technologií. Čtyři tematické okruhy vás seznámí s výzkumy a přístroji z laboratoří vědkyň a vědců z Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Dozvíte se, že klasické mikroskopy jsou dnes nahrazovány mikroskopy elektronovými, že svařujeme pomocí laseru, můžeme pozorovat levitující chlazené nanočástice. Sami si můžete otestovat elektrickou činnost vlastního srdce pomocí programu vyvinutého vědci z oddělení Medicínských signálů ale také ocenit krásu prvního stolního elektronového mikroskopu na světě.

Akademie věd ČR - Ústav přístrojové techniky AV ČR - Středisko společných činností AV ČR

KUK Nástroje poznání

až do31. 1. 2018

Galerie Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Otevřeno v pracovní dny 10–18 hodin.

DOPROVODNÝ PROGRAM: 10. a 25. ledna 2018 v 17:00 hod.                                                                                                          

Komentovaná prohlídka pro veřejnost -  Zdeněk Buchta, z oddělení Koherenční optiky, vás provede čtyřmi tematickými okruhy výstavy a přiblíží práci vědců z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.                                                            Více informací :        www.isibrno.cz   

Zdroj:   http://www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/vystavy/vystavy-v-budove-av-cr/