Aktuality

« Zpět

Využití ICT v přípravě a vzdělávání učitelů

V průběhu října se uskutečnil  na PřF Univerzity Hradec Králové seminář na  téma „Technologicko-pedagogická znalost obsahu v chemii“ známé v odborných kruzích pod zkratkou TPCK (Technological Pedagogical Content Knowledge) a jeho specifika ve výuce chemie na všech stupních školského systému. Jde tedy o prioritní zaměření na učitelovu znalost obsahu učiva chemie na příslušném stupni vzdělávání s využitím role zejména informačních a komunikačních technologií (ICT) a jejich psychodidaktických, metodologických, environmentálních a dalších souvislostí.

Výstupy konference:

Výstupem konference bude elektronický sborník uveřejněný v mimořádném čísle časopisu Media4u Magazine, které vyjde v prosinci www.media4u.cz/


Kontakt na organizátora konference: Prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Oddělení didaktiky chemie Katedry chemie PřF UHK, náměstí Svobody 301, Hradec Králové, e-mail: martin.bilek@uhk.cz.