Aktuality

Turnaj mladých fyziků - důležité termíny

28. ročník soutěže -  pro postup do regionálního kola je nutné odevzdat řešení všech povinných úloh (v letošním ročníku to jsou úlohy č. 9, 13 a 14 ) a celkově odevzdat alespoň 8 vyřešených úloh (včetně povinných). Důležité termíny: Písemná řešení povinných úloh spolu se závaznou přihláškou družstva musí být odeslána do 31. 1. 2015. K zaslání přihlášky a protokolů ve formátu uvedeném v propozicích můžete využít online formulář, e-mailový kontakt ...

Tříkrálové setkání mladých českých, slovenských a spřátelených matematiků 2015

Setkání 6.1.2015 se bude konat souběžně s obdobnou konferencí pro fyzikální veřejnost. Kromě přednášek na zajímavá témata mají mladí čeští a slovenští vědci a studenti příležitost neformálně pobesedovat s kolegy žijícími v cizině. Jde o druhé tříkrálové matematické setkání. Posluchači jsou vítáni a mohou přijít, aniž by se přihlásili. Nejsrozumitelnější přednáška (podle hlasování posluchačů) bude oceněna cenou Tří zlatých korun. Více informací...

ČMS podpoří organizování akcí pro studenty a mladé kolegy

Ve snaze podpořit popularizační a vědeckou činnost mladých kolegů v matematice, nabízí Česká matematická společnost možnost získání peněžního příspěvku na organizaci soutěží, přednášek, seminářů ap. určených zejména pro středoškolské a vysokoškolské studenty. Pro získání příspěvku zašlete svůj návrh do 31. 3. 2015 na adresu Česká matematická společnost, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8 nebo elektronicky na predseda.cms@jcmf.cz . Forma návrhu není předepsána, ale měla by obsahovat: ...

Díky podpoře Plzeňského kraje se kempy pro nadané uskuteční i v roce 2015

Plzeňský kraj  podpořil projekt "Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji" také ve čtvrtém roce doby udržitelnosti (rok 2015). Všechny odborné kempy a kurzy proběhnou v letních měsících (červen až září). Uskuteční se odborné kempy a kurzy přírodovědných, společenskovědních, jazykových, hudebních a řemeslných oborů. Zdroj: http://www.podporatalentu.cz/novinky/diky-podpore-plzenskeho-kraje-se-kempy-a-kurzy-uskutecni-take-v-roce-2015.htm

Nadaní, leč bez titulu

Studie zaměřená na vnímání příčin a dlouhodobých dopadů špatných školních výsledků u dospělých s nadprůměrně vysokým IQ je dokončena. Autorka výzkumu Anne Favier-Townsend, členka Mensy a nyní přednášející Hertfordshirské univerzity, obhájila v září tento projekt jako svoji disertační práci. Po dokončení úprav a zapracování připomínek chce finální verzi své studie nabídnout odborné i laické veřejnosti. K zahájení výzkumu vedla autorku zkušenost s jejím synem, který i přes své schopnosti...

Historie navigace - od starověku po dvacáté století - 13.1.2015

V rámci semináře pro historii matematiky, informatiky a astronomie SEDMA přednáší Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., Astronomický ústav AV ČR - téma: HISTORIE NAVIGACE - od starověku po dvacáté století Místo konání: zasedací místnost A 1435 Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze, Thákurova 7-9, Praha 6 (14. podlaží budovy A) Datum konání:  13. leden 2015 - 17:00 - 19:00 Zdroj: ...

Stipendijní projekt L´Oréal Pro ženy ve vědě 2015 zahájen

Stipendijní projekt L´Oréal Pro ženy ve vědě vstoupil 1. prosince 2014 do nového, letos již 9. ročníku. Společnost L´Oréal jej uskutečňuje ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR. Zájemkyně se mohou přihlašovat od 1. 12. 2014 do 31. 1. 2015. Letošní novinkou je rozdělení na dvě věkové kategorie – šanci na výhru budou mít nejen vědkyně do 35 let věku, ale nově i účastnice od 36 do 45 let. Neváhejte a přihlaste se, protože svět potřebuje vědu, věda potřebuje...

Výsledky vybraných soutěží za školní rok 2013 - 2014

Výsledkové listiny vybraných soutěží ve školním roce 2013 - 2014 naleznete v přiloženém souboru .

Oblastní kolo soutěže First Lego League

Oblastní kolo soutěže First Lego League Jedno ze dvou finále ČR (Praha a Olomouc) týmové soutěže žáků ZŠ a nižších gymnázií s roboty Lego. Místo konání: Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc Datum konání:  13. prosinec 2014 od 8:00 Zdroj: http://www.jcmf.cz/?q=cz/akce_budouci

Matematická fuzzy logika - motivace, teorie, aplikace - přednáška 18.12. 2014

Přednáška Libora Běhounka a Martina Štěpničky "Matematická fuzzy logika - motivace, teorie, aplikace" Místo konání: Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách) Datum konání:  18. prosinec 2014 od 17:00 hod. Zdroj: http://www.jcmf.cz/?q=cz/frontpage  

Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice

Setkání doktorandů je tradiční akce pořádaná katedrou fyziky, Univerzity Hradec Králové, jejímž hlavním cílem je vzájemné seznámení s aktuální činností doktorandů studujících v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice či v oborech podobných. Pro každé Setkání doktorandů je stanoveno téma, jímž by se přihlášené příspěvky měly zabývat. Nadcházející setkání má název: Jak to učím já aneb zajímavé náměty do hodin fyziky. Místo konání: Přírodovědecká fakulta Univerzity...

Hipokampus a epizodická paměť - přednáška 17.12.2014

Fyziologický ústav AV ČR zve v rámci oslav 60. výročí svého založení na další přednášku Burešova cyklu význačných vědeckých osobností. Tentokrát do Fyziologického ústavu AV ČR zavítá Dr. Eva Pašťálková, která působí na Janelia Research Campus. Její přednáška se koná 17. prosince 2014 ve 14 hodin v přednáškovém sále Fyziologického ústavu AV ČR v areálu Akademie věd ČR v Praze-Krči pod názvem „Hippocampus and episodic memory" (Hipokampus a epizodická paměť). Zdroj: ...

Němčina pro bystré hlavy

V tomto školním roce běží již pátý ročník soutěže „Němčina pro bystré hlavy", kterou pořádá Goethe-Institut ve třech evropských zemích. Soutěžit mohou středoškoláci ve věku 15-18 let, kteří se učí německy a dosáhli úrovně A1-B1 a kromě toho je baví chemie, fyzika, biologie, matematika nebo informatika. Hlavní cenou pro čtyři nejlepší v každé zemi je jazykový kurz v Německu v srpnu 2015, spojený se zajímavým programem zaměřeným na vědu a výzkum. Na stránkách ...

Sdružený seminář Systému podpory nadání a SIPON

Talentcentrum NIDV Vás zve na Sdružený seminář Systému podpory nadání a SIPON který se koná 18. 12. 2014 od 9.00 v budově NIDV, Senovážné nám. 25, Praha 1. Přepokládané ukončení je do 16.00 hod. pro všechny, kdo jsou či chtějí být aktivní v oblasti podpory nadání. Seminář pořádáme jako součást postupného zavádění Systému podpory nadání se záměrem předložení využitelných návrhů a inspirací pro zkvalitnění činnosti ve prospěch talentů, zároveň Vaše podněty mohou...

Přednáška Karla Zimmermanna "Úvod do teorie her" 9.12.2014

V přednášce bude podán přehled základních problémů a metod teorie her a jejích aplikací při studiu živého svĕta, sociálního chování, jakož i v každodenním životĕ. Je určena pro studenty i vĕdecké pracovníky přírodovĕdných oborů (teoretiky i experimentátory) i nĕkterých oborů humanitních. Místo konání: Posluchárna B4 Univerzity Pardubice (v budově Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95) Datum konání:  9. prosinec...

Matematika a pražský orloj - přednáška 10.12.2014

Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc., z Matematického ústavu AV ČR přednese další ze série přednášek, kterou pod názvem Matematika a ... pořádá Česká matematická společnost. Pražský orloj vznikl v době mistra Jana Husa kolem roku 1410. Jeho mechanický matematický model navrhl Jan Ondřejův, zvaný Šindel, který se zabýval matematikou a astronomií na pražské univerzitě. Genialita tehdejších hodinářů bude demonstrována na konstrukci zařízení pro přesnou regulaci úderů zvonu a řadě dalších...

Výstava Světélkování aneb Luminiscence

Výstava seznamuje přístupnou formou s jevem luminiscence, tedy světélkováním kondenzovaných látek po vybuzení do excitovaného stavu. Jsou zde představeny všechny důležité druhy luminiscence, které dělíme podle způsobu vybuzení na foto-, elektro-, katodo-, radio-, rentgeno-, termo-, chemi-, bio-luminiscenci (a další). Za použití bohatého obrazového materiálu jsou především ilustrovány široké možnosti využití luminiscence ve vědě, lékařství i každodenním životě. Místo konání: MFF...

Fyzika pro zítřek – výstava a přednáškový cyklus k 60 letům Fyzikálního ústavu AV ČR

Fyzikální ústav AV ČR přichystal v rámci oslav 60. výročí svého založení posterovou výstavu ve foyer hlavní budovy Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Představí spletitou historii tohoto pracoviště, zároveň však i jeho současné vědecké sekce a náplň jejich činnosti. Expozice bude veřejnosti přístupná od 27. listopadu do 19. prosince 2014 . Spolu s výstavou proběhne i šest přednášek pro nejširší veřejnost , které si připravili vynikající popularizátoři vědy. Zájemce seznámí se...

Bioskop - vědecké výukové centrum MU nabízí kurzy pro pedagogy

Bioskop - vědecké výukové centrum MU nabízí zajímavé kurzy pro pedagogy. V pátek 5.12.2014 od 14:00 proběhne kurz Tajemství mikroorganismů . A v novém roce, v pátek 30.1.2015 od 9:00 hodin proběhne  kurz Věda nemusí být věda , který je vhodný pro pedagogy všech školních stupňů. Více se dozvíta a přihlásit se můžete na: http://bioskop.muni.cz/cs/novinky/nabidka-kurzu-pro-pedagogy

České naděje

V novém seriálu online deníku Aktuálně.cz  "České naděje" se můžete seznámit s mladými nadějemi české vědy a kultury. Jsou to teprve studenti, ale již slaví mezinárodní úspěchy, vedou vlastní výzkumy, nebo kromě náročné školy zvládají psát knihy, hrát, zpívat či vrcholově sportovat a sbírat medaile. Najdete zde například rozhovor s Janem Petrem , mimořádně nadaným matematikem a fyzikem z Gymnázia Jana Keplera, šachovým mistrem republiky do 16 let a zlatým medailistou z...
Je zobrazeno 2 001 - 2 020 položek z celkového počtu 2 713.
Položek na stránku 20
  136