Aktuality

NEZkreslená věda úspěšně popularizuje

Akademie věd připravila pod hlavičkou úspěšného popularizačního projektu Otevřená věda, který zajišťuje Odbor projektů a grantů SSČ AV ČR, zábavný vzdělávací cyklus NEZkreslená věda. Desetidílný, populárně-naučný cyklus především pro středoškoláky a žáky základních škol sestává z 10 krátkých kreslených filmů, které objasňují některé pozoruhodné jevy z oblasti přírodních věd a techniky, přičemž vybraná témata sestavili přímo středoškolští učitelé. Krátkými videonahrávkami, k nimž...

Prémie Otto Wichterleho udělena 26 mladým vědcům

Prémii Otto Wichterleho pro rok 2014 převzalo z rukou předsedy Akademie věd České republiky prof. Jiřího Drahoše v úterý 3. června 2014 šestadvacet mladých badatelů, kteří úspěšně splnili mimořádně významný vědecký úkol v některém ze specializovaných pracovišť AV ČR. Na toto prestižní ocenění bylo letos navrženo celkem 38 badatelů z 23 pracovišť Akademie věd ČR. Odměna má pozitivně stimulovat perspektivní vědce, kteří dosahují špičkových výsledků a plní pracovní úkoly důležité pro rozvoj...

Škola matematických dovedností - výukový program pro učitele ZŠ a SŠ

Škola matematických dovedností program je podpořen rezortním úkolem MŠMT. Program je určen - pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ         Škola matematických dovedností, která se bude konat v Jihlavě, podpoří učitele ve využívání efektivních výukových metod v matematice. Umožní učitelům a následně jejich žákům pochopit smysl znalostí matematiky a potřebnost matematiky pro reálný život ve společnosti. Proběhne formou třídenního pobytového kurzu rozčleněného do...

Diskuzní fórum na podporu výuky odborného cizího jazyka

Diskuzní fórum na podporu výuky odborného cizího jazyka 17. června 2014, MŠMT Praha, Karmelitská 7 (sál C 081). Popis programu: Diskuzní kulaté stoly si kladou za cíl podpořit střední školy a pomoci jim vytvořit podmínky pro zavedení moderní výuky odborné angličtiny a němčiny na základě výměny zkušeností mezi vyučujícími odborného cizího jazyka, řediteli škol a odborníky z průmyslové praxe. Program: 9:00–9:30 Registrace, káva 9:30–9:40 Přivítání účastníků – zástupce...

Čeští studenti zazářili na vědecké soutěži ve Spojených státech amerických

Čeští studenti dosáhli mimořádného úspěchu na celosvětové soutěži mladých vědců do 20 let Intel International Science and Engineering Fair v kalifornském Los Angeles, která se konala od 12. do 16. května 2014. Soutěže, kterou každoročně pořádá americká společnost Society for Science & the Public (SSP) s podporou firmy Intel, se účastnilo přes 1 600 studentů ze 70 zemí světa. Představili zde více než 1 200 projektů a soutěžili o 4 miliony amerických...

Co ovlivňuje raný vývoj mozku - výukový program pro učitele MŠ

Co ovlivňuje raný vývoj mozku Číslo akreditace MŠMT: MSMT-33934/2013-1-740 Číslo programu: U18-02-15-141 Datum konání: 17. června 2014 Čas konání: 09.00 - 14.30 Místo konání: NIDV, krajské pracoviště Karlovy Vary Počet hodin: 8 vyučovacích hodin Lektor/lektoři: ...

Letní dětská univerzita 2014

Již třetí ročník netradičního letního tábora pro talentované děti ve věku 10 až 15 let proběhne tentokrát ve 2 termínech: 27.7.-9.8. a 10.-23.8.2014. Posláním  Letní dětské univerzity  je oslovit chytré, talentované a šikovné děti ve věku 10 až 15 let s trvalým pobytem v České republice (mimo území Hlavního města Prahy) se zájmem o technické a přírodovědné obory, nabídnout jim smyslupné strávení letních prázdnin a rozvoj jejich znalostí a schopností....

Pozvánka na ukázkovou hodinu v ZŠ a exkurzi do IUVENTA Trnava

JCMM zve všechny zájemce, kteří pracují s talentovanou mládeží na workshop, který se bude konat v Trnavě. Součástí akce bude návštěva základní školy, která pracuje s talentovanou mládeží v rámci projektu "Škola, ktorej to myslí". Proběhne ukázková hodina a zároveň se seznámíte s metodami tohoto projektu. Dále bude prezentována činnost IUVENTY v Trnavě a to s důrazem na práci s talentovanou mládeží. IUVENTA Trnava předvede výsledky své práce a seznámí nás s realizovanými...

Letní vědecký kemp pro pedagogy

Akademie věd ČR ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK pořádá i letos Letní vědecký kemp tentokrát s podtitulem Věda a Země . Loňský úspěšný Letní vědecký kemp s názvem „Voda a věda kolem nás" nám byl inspirací k uspořádání dalšího zážitkového letního kempu pro všechny středoškolské pedagogy přírodovědných oborů, které baví zábavné výukové metody, rádi experimentují a hledají novou inspiraci a nápady. V příjemném neformálním prostředí letního tábora, v bezprostřední blízkosti řeky...

Přednáška 5.6.2014 Biosynthesis of Cyclic Peptide Antibiotics

Ústav organické chemie a biochemie zve na přednášku, kterou přednese prof. C. Wilfred A. VAN DER DONK , Howard Hughes Medical Institute & Institute for Genomic Biology, University of Illinois, Urbana, Illinois, USA.   Biosynthesis of Cyclic Peptide Antibiotics   Přednáška se koná 5.6.2014 v Ballingově sále Národní technické knihovny, Technická 6, Praha 6, a je součástí cyklu Zvaných přednášek na ÚOCHB 2014 / The IOCB Invited Lectures 2014. ...

Nejlepší české vědkyně vybojovaly ocenění

L'Oréal Pro ženy ve vědě 2014   Letošní ročník projektu L'Oréal Pro ženy ve vědě zná své tři vítězky. Program podporující talentované vědkyně již po osmé ocenil výjimečné projekty na poli české vědy. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo ve čtvrtek 29. května 2014 v Café Louvre v Praze. Celosvětově probíhající projekt se koná pod záštitou organizace UNESCO a odborným garantem v České republice je Akademie věd ČR. Více informací viz: ...

Hostem Science Café na Gymnáziu Nový PORG bude prof. Helena Illnerová

Úspěšně pokračují Science Café na Gymnáziu Nový PORG. Květnovým hostem bude prof. Helena Illnerová, jejíž vystoupení má název „ Osvícený" spánek, don Quichot a skřivánci a sovy" . Zvykli jsme si na zimní a letní čas. Jak se ale posouvají hodiny, které máme v sobě? Můžeme je uměle přeřídit? A co to bude mít za následek? Co všechno souvisí s tím, jak tikají naše biologické hodiny? Opravdu existují sovy a ranní ptáčata? Science Café s prof. Illnerovou se uskuteční ve čtvrtek 29....

České hlavičky 2014

Česká hlava vyhlašuje 8. ročník soutěže pro nejlepší vědecké práce středoškolských studentů České hlavičky 2014. České hlavičky je projekt podpory talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru. Projekt České hlavičky je zaměřen na středoškolskou mládež a jeho cílem je příprava a realizace každoroční celostátní soutěže pro středoškolskou mládež. Ceny se udělují již od roku...

Konference "Evropa - místo pro život"

Přijďte se seznámit se zajímavými mezinárodními projekty a se zkušenostmi jejich realizátorů. Dům zahraniční spolupráce pořádá konferenci na téma Evropa - místo pro život, jejímž cílem je především monitorovat běžící projekty, které se realizují v rámci Programu celoživotního učení (předchůdce programu Erasmus+). Součástí konference budou odborné příspěvky na téma evropského občanství a také tematické workshopy, kde se účastníci budou moci blíže seznámit se...

Jak zlepšit prestiž vědy v České a Slovenské republice - zapojte se do hodnocení

Až do 4.6. se můžete zapojit do hodnocení soutěže pro studenty „Jak zlepšit prestiž vědy v České a Slovenské republice" , kterou vyhlásila firma Bayer ve spolupráci s o.s. AISIS v rámci projektu Věda má budoucnost. Projekty mohli do soutěže přihlašovat studenti zapojených škol. Hlasovat může kdokoliv . Projekt s nejvíce hlasy v každé zemi získá odměnu. Česko i Slovensko se hodnotí samostatně. Více informací najdete na: ...

Den dětí v Techmania Science Center v Plzni

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad srdečně zve všechny zvídavé děti na Den dětí, který se uskuteční v Techmanii. Čeká vás zde vědecké show, poznávací soutěže a interaktivní expozice nového science centra! 9:30 Slavnostní zahájení Dne v prostoru pro show 10:00 Show s van de Graaffovým generátorem 11:00 Vědecká show Tekutý dusík 12:00 Demonstrace parního stroje ŠKODA MARX 15:00 Vědecká show Nad zvukem! 16:00 Show...

Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol. PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. 10.6.2014, 10:00  —  10.6.2014, 15:00 Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17 http://www.mensantc.eu/kurzy/ Mensa NTC Learning je systémový metodický projekt pro učitele předškolních zařízení. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v...

Přírodovědné pokusy s minimálním vybavením

Přírodovědné pokusy s minimálním vybavením – zkušenosti z výuky v rozvojových zemích.  Přednášející: Ella Young (přednáška bude probíhat v angličtině s překladem) - 23.5.2014, 17:00  —  19:00 v prostorách Gymnázia Česká a olympijských nadějí, Česká 142/64, 370 21 České Budějovice . Ella Young zasvětila výuce „Science" skoro celý život. Učila například ve Velké Británii, Ugandě, Nigérii nebo Indii. Více informací: ...

Letní soustředění pro nadané předškoláky

Letní soustředění Klubu Malý Šikula - p okud patříte mezi rodiče, kteří hledají podnětný prázdninový program pro šikovné a chytré děti od 3 let, podívejte se na nabídku Centra nadání, které pořádá ve třech týdnech letních prázdnin soustředění pro malé šikuly obohacené o výlety a tematický celodenní program - LETNÍ ŠIKULA .  Nabízí se zde kromě tradičního šikulkového programu s důrazem na rozvoj rozumových schopností také vyžití v...

Školení/kurz pro zájemce o lektorování kroužků zábavné logiky

V úterý dne 3. 6. 2014 od 9:30 do cca 14:30 se v sídle Centra nadání uskuteční školení k lektorování kroužků zábavné logiky . Obsahem bude krátký teoretický úvod o oblastech a rozvíjení intelektu, pak několik praktických ukázek hádanek a kvízy a na závěr si účastníci zkusí některé úlohy sami vytvořit a zahrát různé hry. Kurz je vhodný i pro rodiče nadaných/šikovných dětí, popř. pro ty, které zajímá, jak své děti aktivně rozvíjet. Přihlásit se lze i jen mailem: ...
Je zobrazeno 2 041 - 2 060 položek z celkového počtu 2 640.
Položek na stránku 20
  132