Aktuality

Projekt Talnet hledá spolupracovníka nebo spolupracovnici

Přepis inzerátu na stránkách www.talnet.cz: Nabízíme práci na snížený úvazek (dle dohody 0,5 - 0,8 úvazku). Práce v oblasti aktivit pro nadané děti a mládež, které probíhají většinou online. Typ práce: online komunikace s žáky a instruktory, administrativa, obsluha online prostředí. Nástup ihned. Reference: Talnet.cz Kontakt...

Středisko podpory nadání v Jihomoravském kraji

Jako první středisko podpory nadání (SPONA) bylo ve výběrovém řízení vybráno Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, které bude plnit roli multidisciplinárního střediska s důrazem na matematiku.

Jaká byla T-exkurze Morfologie ptáků a savců zblízka?

Co bylo možné na exkurzi zažít a naučit se? To vám nejlépe přiblíží autentické vyprávění jedné účastnice…

Přírodovědný inspiromat - Liberec 13. 2. 2013

Přírodovědný inspiromat je akce určená především pro učitele chemie a biologie. Učitelé těchto předmětů se mohou seznámit se systémem Vernier, který umožňuje atraktivně a efektivně provádět demonstrační i žákovské experimenty.

ChemQuest soutěž pro žáky ZŠ a SŠ se zájmem o chemii

Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci základních a středních mimopražských škol. Úkolem soutěžních dvou až tříčlenných týmů je navrhnout a zrealizovat atraktivní experiment na téma: „Potraviny“ (základní školy) nebo „Přeměny energií“ (střední školy).

Přírodovědný inspiromat - Hradec Králové - 12.2.2013

Přírodovědný inspiromat je akce určená především pro učitele chemie a biologie. Učitelé těchto předmětů se mohou seznámit se systémem Vernier, který umožňuje atraktivně a efektivně provádět demonstrační i žákovské experimenty.

Mezinárodní soutěž pro středoškoláky na Tchaj-wanu

Mezinárodní soutěž pro žáky středních škol je kombinací vědomostní soutěže v přírodovědných i společenskovědních disciplínách s testem fyzické zdatnosti a kreativní činnosti za ztížených podmínek.

Užij si 120 hodin bádání a vyřeš kvalifikační úlohy - soutěž N-Trophy - 7. 2. 2013

N-trophy je soutěž plná experimentů a bádání odehrávající se v unikátním prostoru laboratoří kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Účastní se jí tříčlenné týmy složené ze studentů středních škol z celé České republiky .

4. sobota s technikou proběhne 9. 2. 2012 v Liberci

Akce je učena především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří se rozhodují, kde dále studovat. Pro zájemce o studium strojírenství, elektrotechniky a počítačových technologií využívaných v technických oborech jsou k prohlídce připravena různá pracoviště. Akce je pro předem registrované účastníky s trvalým pobytem v České republice (mimo územi Hlavního města Praha) zdarma.

Den s technikou proběhne 11. 2. 2013 na Gymnáziu a SOŠPg Liberec

Připravena jsou témata z mikrobiologie a aplikace nanoželeza pro sanace, problematika výroby nanovláken, nanosvět, "divadlo chemie", automobilové techniky a jaderné energetiky.

Techmania Scinece Center Plzeň připravuje zajímavé workshopy pro rodiče s dětmi

V rámci projektu FEAST, který rozvíjí znalosti a kritické myšlení rodičů tak, aby jej pak mohli efektivně sdílet se svými dětmi, připravuje Techmania Science Centrum atraktivní workshopy. Už ve středu 6. 2 2013 od 17:00 do 18:30 hod (pro rodiče) a v sobotu 9. 2. 2013 od 9:00 do 10:30 hod. (pro rodiče či prarodiče s dětmi) proběhnou Hrátky se zvukem. Cílová skupina: rodiče a děti ve věku 10 – 11 let

Sledujte kalendář akcí Science Café Czech Republic

Středa, 6. února 18:30 - 20:30 - Science Café Brno: Lékařská genetika

Fenologie - jednodenní seminář pro učitele v Praze 18.2.2013

Na tomto semináři se dozvíte a především si prakticky vyzkoušíte činnosti, které vedou k pochopení fenologických proměn stromů. Zaměříte se na jarní i podzimní fenologická pozorování a naťuknete i letošní téma roku, které se s fenologií velice pojí.

Zimní soustředění Talnet 2013

Zimní soustředění projektu Talnet proběhlo letos ve dnech 24. - 27. 1. 2013 na osvědčeném místě, ve Zderazi u Skutče, a tentokrát bylo opravdu badatelské. Vrcholným bodem programu byla simulace práce špičkových výzkumných týmů, které byly postaveny před výzvu v podobě rychle se šířící neznámé nemoci.

Mezinárodní olympiáda odborných projektů v Gruzii

Autoři odborných projektů z matematiky, chemie, biologie, fyziky, technických oborů a informačních technologií se mohou zúčastnit 7. ročníku mezinárodní olympiády odborných projektů (International Young Inventors Project Olympiad – IYIPO 2013), která se bude konat od 25. do 27. dubna 2013 v Tbilisi.

Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky v Plzni

Seminář proběhne 7. a 8. března 2013 v prostorách Západočeské univerzity v Plzni. Je určen pro pedagogické pracovníky, kteří se věnují (nebo se chtějí věnovat) aktivitám souvisejícím se soutěží Středoškolská odborná činnost. Mohou působit jako vedoucí prací, hodnotitelé, odborní konzultanti nebo organizátoři aktivit SOČ v přírodovědných, technických nebo humanitních oborech.

Přírodovědný inspiromat pro učitele

Pro učitele biologie, chemie, fyziky a dalších přírodovědných oborů připravili pracovníci Katedry didaktiky fyziky MFF UK seminář, kde se dozví, jak atraktivně a efektivně připravovat demonstrační i žákovské experimenty.

Nová soutěž "Odysseus Contest" - registrace do 15. 3. 2013

Evropská komise vyhlásila novou soutěž "Odysseus Contest". Jedná se o týmovou soutěž určenou pro studenty středních škol ve věku 14 -18 let. Cílem soutěže je podnítit zájem studentů o přírodní vědy, o hledání odpovědí na otázky týkající se historie Zěmě, původu života na Zemi, o solárním systému a o vesmíru.

EKOVÍKEND 8.3.-10.3.2013

Ekovíkend je třídenním soustředěním zaměřeným především na biologii, ekologii a chemii. Během tří dnů si vyzkoušíte udělat chemický rozbor vody a půdy, chytnete pár vodních bezobratlých a užijete si spoustu zábavy.

Den otevřených dveří, herní odpoledne a testování IQ na Mensa gymnáziu 23.1.2013

Všichni zájemce o studium jsou zváni na Den otevřených dveří na Mensa gymnáziu, který je doprovázen dalšími mensovními aktivitami.
Je zobrazeno 2 121 - 2 140 položek z celkového počtu 2 328.
Položek na stránku 20
  117