Aktuality

Výsledky vybraných soutěží za školní rok 2013 - 2014

Výsledkové listiny vybraných soutěží ve školním roce 2013 - 2014 naleznete v přiloženém souboru .

Oblastní kolo soutěže First Lego League

Oblastní kolo soutěže First Lego League Jedno ze dvou finále ČR (Praha a Olomouc) týmové soutěže žáků ZŠ a nižších gymnázií s roboty Lego. Místo konání: Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc Datum konání:  13. prosinec 2014 od 8:00 Zdroj: http://www.jcmf.cz/?q=cz/akce_budouci

Matematická fuzzy logika - motivace, teorie, aplikace - přednáška 18.12. 2014

Přednáška Libora Běhounka a Martina Štěpničky "Matematická fuzzy logika - motivace, teorie, aplikace" Místo konání: Posluchárna A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích - Polabinách) Datum konání:  18. prosinec 2014 od 17:00 hod. Zdroj: http://www.jcmf.cz/?q=cz/frontpage  

Národní konference doktorského studijního programu Teorie vzdělávání ve fyzice

Setkání doktorandů je tradiční akce pořádaná katedrou fyziky, Univerzity Hradec Králové, jejímž hlavním cílem je vzájemné seznámení s aktuální činností doktorandů studujících v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice či v oborech podobných. Pro každé Setkání doktorandů je stanoveno téma, jímž by se přihlášené příspěvky měly zabývat. Nadcházející setkání má název: Jak to učím já aneb zajímavé náměty do hodin fyziky. Místo konání: Přírodovědecká fakulta Univerzity...

Hipokampus a epizodická paměť - přednáška 17.12.2014

Fyziologický ústav AV ČR zve v rámci oslav 60. výročí svého založení na další přednášku Burešova cyklu význačných vědeckých osobností. Tentokrát do Fyziologického ústavu AV ČR zavítá Dr. Eva Pašťálková, která působí na Janelia Research Campus. Její přednáška se koná 17. prosince 2014 ve 14 hodin v přednáškovém sále Fyziologického ústavu AV ČR v areálu Akademie věd ČR v Praze-Krči pod názvem „Hippocampus and episodic memory" (Hipokampus a epizodická paměť). Zdroj: ...

Němčina pro bystré hlavy

V tomto školním roce běží již pátý ročník soutěže „Němčina pro bystré hlavy", kterou pořádá Goethe-Institut ve třech evropských zemích. Soutěžit mohou středoškoláci ve věku 15-18 let, kteří se učí německy a dosáhli úrovně A1-B1 a kromě toho je baví chemie, fyzika, biologie, matematika nebo informatika. Hlavní cenou pro čtyři nejlepší v každé zemi je jazykový kurz v Německu v srpnu 2015, spojený se zajímavým programem zaměřeným na vědu a výzkum. Na stránkách ...

Sdružený seminář Systému podpory nadání a SIPON

Talentcentrum NIDV Vás zve na Sdružený seminář Systému podpory nadání a SIPON který se koná 18. 12. 2014 od 9.00 v budově NIDV, Senovážné nám. 25, Praha 1. Přepokládané ukončení je do 16.00 hod. pro všechny, kdo jsou či chtějí být aktivní v oblasti podpory nadání. Seminář pořádáme jako součást postupného zavádění Systému podpory nadání se záměrem předložení využitelných návrhů a inspirací pro zkvalitnění činnosti ve prospěch talentů, zároveň Vaše podněty mohou...

Přednáška Karla Zimmermanna "Úvod do teorie her" 9.12.2014

V přednášce bude podán přehled základních problémů a metod teorie her a jejích aplikací při studiu živého svĕta, sociálního chování, jakož i v každodenním životĕ. Je určena pro studenty i vĕdecké pracovníky přírodovĕdných oborů (teoretiky i experimentátory) i nĕkterých oborů humanitních. Místo konání: Posluchárna B4 Univerzity Pardubice (v budově Dopravní fakulty Jana Pernera, Studentská 95) Datum konání:  9. prosinec...

Matematika a pražský orloj - přednáška 10.12.2014

Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc., z Matematického ústavu AV ČR přednese další ze série přednášek, kterou pod názvem Matematika a ... pořádá Česká matematická společnost. Pražský orloj vznikl v době mistra Jana Husa kolem roku 1410. Jeho mechanický matematický model navrhl Jan Ondřejův, zvaný Šindel, který se zabýval matematikou a astronomií na pražské univerzitě. Genialita tehdejších hodinářů bude demonstrována na konstrukci zařízení pro přesnou regulaci úderů zvonu a řadě dalších...

Výstava Světélkování aneb Luminiscence

Výstava seznamuje přístupnou formou s jevem luminiscence, tedy světélkováním kondenzovaných látek po vybuzení do excitovaného stavu. Jsou zde představeny všechny důležité druhy luminiscence, které dělíme podle způsobu vybuzení na foto-, elektro-, katodo-, radio-, rentgeno-, termo-, chemi-, bio-luminiscenci (a další). Za použití bohatého obrazového materiálu jsou především ilustrovány široké možnosti využití luminiscence ve vědě, lékařství i každodenním životě. Místo konání: MFF...

Fyzika pro zítřek – výstava a přednáškový cyklus k 60 letům Fyzikálního ústavu AV ČR

Fyzikální ústav AV ČR přichystal v rámci oslav 60. výročí svého založení posterovou výstavu ve foyer hlavní budovy Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. Představí spletitou historii tohoto pracoviště, zároveň však i jeho současné vědecké sekce a náplň jejich činnosti. Expozice bude veřejnosti přístupná od 27. listopadu do 19. prosince 2014 . Spolu s výstavou proběhne i šest přednášek pro nejširší veřejnost , které si připravili vynikající popularizátoři vědy. Zájemce seznámí se...

Bioskop - vědecké výukové centrum MU nabízí kurzy pro pedagogy

Bioskop - vědecké výukové centrum MU nabízí zajímavé kurzy pro pedagogy. V pátek 5.12.2014 od 14:00 proběhne kurz Tajemství mikroorganismů . A v novém roce, v pátek 30.1.2015 od 9:00 hodin proběhne  kurz Věda nemusí být věda , který je vhodný pro pedagogy všech školních stupňů. Více se dozvíta a přihlásit se můžete na: http://bioskop.muni.cz/cs/novinky/nabidka-kurzu-pro-pedagogy

České naděje

V novém seriálu online deníku Aktuálně.cz  "České naděje" se můžete seznámit s mladými nadějemi české vědy a kultury. Jsou to teprve studenti, ale již slaví mezinárodní úspěchy, vedou vlastní výzkumy, nebo kromě náročné školy zvládají psát knihy, hrát, zpívat či vrcholově sportovat a sbírat medaile. Najdete zde například rozhovor s Janem Petrem , mimořádně nadaným matematikem a fyzikem z Gymnázia Jana Keplera, šachovým mistrem republiky do 16 let a zlatým medailistou z...

ICRC seminář pro SŠ studenty - Jak proměnit nápad ve skutečnost

Třídenní seminář  pro  středoškolské studenty  navazuje na předchozí semináře Akademie ICRC pro středoškolské a vysokoškolské studenty.  Letos se mohou účastníci těšit na setkání s osobnostmi nejen ze světa lékařského výzkumu. Společné téma všech prezentací bude  Jak proměnit nápad ve skutečnost . Seminář se bude konat  5. - 7. 12. 2014  v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (přednášková místnost budovy B1, 6. patro). ...

Internetová LOgická Soutěž (INTERLOS) 2014

InterLoS je pětihodinová internetová týmová soutěž. Týmy řeší zadané, různě obtížné úlohy, které jsou šifrovacího, logického nebo programovacího charakteru. Řešení odevzdávají prostřednictví webové stránky, která je okamžitě ověřuje. Za správně vyřešené úlohy získávají týmy body, které okamžitě ovlivňují jejich pořadí na výsledkové listině. Datum konání: 6.12.2014, 15:00  —  20:00 účast je zcela zdarma kdekoli (on-line soutěž) Více informací: ...

Den otevřených dveří MFF UK 26.11.2014

Tradiční a koncepčně ucelená přehlídka aktivit MFF UK, kterou fakulta v závěru kalendářního roku pořádá. Informuje nejenom o možnostech studia na MFF UK, o životě na fakultě i o aktivitách určených pro střední školy, ale během Dne je možné navštívit katedry, ústavy i pracoviště fakulty a při exkurzích nebo besedách se seznámit se škálou výukových, vědeckých i výzkumných činností. Místo konání: Praha Datum konání:  26....

Moderní trendy ve výuce matematiky a přírodovědných předmětů IV

Ačkoliv matematika jako věda proniká do stále většího počtu vědních oborů, matematika jako učební předmět zažívá svou recesi stejně jako přírodní vědy. Technický pokrok není možný bez znalosti matematiky a přírodních věd. Konference se zabývá problematikou, jak modernizovat a zefektivnit vyučovací proces v těchto předmětech. Je třeba motivovat nejen nadané žáky a studenty, aby si zvolili za předmět svého zájmu a budoucího profesního zaměření matematiku a přírodní vědy. Konference se...

Týden vědy a techniky AV ČR přilákal přes 100 000 návštěvníků

Patnáct dní Týdne vědy a techniky AV ČR , největšího vědeckého festivalu v Česku, jenž vyvrcholil v sobotu 15. listopadu 2014, přineslo na 500 různě koncipovaných akcí, jejichž společným jmenovatelem byla popularizace vědy a výzkumné práce. Konaly se ve všech krajských městech i v mnoha dalších místech a organizátoři odhadují, že je navštívilo přes 100 000 lidí. Mottem letošního ročníku bylo Dotkni se vědy , což se odráželo i v interaktivitě i originalitě samotného programu –...

Excelence středních škol již popáté

  V návaznosti na Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy na léta 2011- 2015 a na Národní program reforem vyhlašuje MŠMT již 5. rokem rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 – Excelence středních škol 2015" . Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle...

Konference Internet a technologie

SdruženíCZ.NIC, správce národní domény, pro Vás  připravuje volné pokračování konference Internet a Technologie 14. V programu konference Internet a Technologie 14.2.  najdete prezentace věnovahné aktuálním projektům Laboratoří CZ.NIC, přehled vybraných aktivit pracovníků akademického sdružení CESNET a dalších subjektů z komeční  i nekomerční sféry. Kdy: 29. listopadu 2014 Kde: Fakulta informačních  technologií ČVUT, Thákurova 9, Praha přihlásit se...
Je zobrazeno 2 121 - 2 140 položek z celkového počtu 2 826.
Položek na stránku 20
  142