Aktuality

Týden vědy a techniky AV ČR 2013

Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší vědecký festivalv České republice. Koná se každoročně v měsíci listopadu a letos proběhne ve dnech 1.–15. 11. 2013 již v pořadí 13. ročník.

V Praze začíná Evropská soutěž mladých vědců EUCYS

Mimo samotné soutěže je významnou součástí celé akce také část pro veřejnost.

Aktuální adresář krajských garantů soutěží vyhlašovaných MŠMT na školní rok - 2013/2014

Kraj Krajský úřad – pověřená osoba * PRAHA Mgr. Michaela Knappová , Magistrát hl. m. Prahy, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, tel: 236 005 932; mobil: 731 644 870; fax: 236 007 148; E-mail: michaela.knappová@praha.eu ...

Němčina pro bystré hlavy

4. ročník soutěže pro středoškoláky ve věku 15 -18 let, kterou pořádá Goethe-Institut vČeské republice, Litvě a Lotyšsku. Soutěž je určena středoškolákům, kteří se učí němčinu jako druhý nebo další cizí jazyk a dosáhli úrovně A1-B1, zajímají je přírodní vědy nebo technika a v letošním školním roce ještě nematurují.

Univerzita získala miliony na mladé vědce

Vytvořit několik desítek nových pracovních míst pro čerstvě vystudované absolventy doktorského studia, takzvané postdoky, umožní projekt Masarykovy univerzity. Univerzita si od něj slibuje další posílení úspěšných vědeckých skupin a nastartování nových týmů.

Věda jede! EUCYS 2013

Největší science show přijíždí do Prahy. Navštivte EUCYS - největší evropskou soutěž pro mladé vědce od 21. do 23. září na Výstavišti Holešovice.

Expedice TIS přinesla řadu nových poznatků

Ve dnech 25. – 31. 8. 2013 se jedenáct mladých badatelů věnovalo společně s experty v oborech biologie, historie, ant ropologie, experimentální archeologie a geologie průzkumu Radnického regionu na Rokycansku v Plzeňském kraji.   Expedice TIS, kterou zorganizoval Národní institut dětí a mládeže MŠMT, měla za úkol probádat zejména několik hlavních...

Cena Wernera von Siemense – výzva pro vědce, studenty, pedagogy

Tato tradiční soutěž o nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce a o nejlepšího vysokoškolského pedagoga probíhá v šesti kategoriích a je otevřena všem, jejichž odborná práce je zaměřena na technické, ekonomické a vybrané přírodovědné obory.

Medaile ze 7. mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice

Český studentský tým přivezl ze 7. mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice dvě medaile stříbrnou a bronzovou.

Podpora účasti na mezinárodních soutěžích - uzávěrka 30. září

Podpora účasti na mezinárodních soutěžích je součástí dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Termín uzávěrky dotačního titulu je do 30. 9. 2013.

Vědecký jarmark - VĚDA NÁS BAVÍ, 18. září 2013

VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. se letos ve spolupráci s VŠCHT Praha, ČVUT v Praze a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a dalšími školami a institucemi rozhodlo uspořádat 18. 9. v Praze na Vítězném náměstí Vědecký jarmark.

Tvorba výukových aktivit pro žáky ZŠ - seminář pro pedagogy

Vzdělávací seminář plný názorných ukázek a výukových aktivit založených na aktivizujících metodách zvyšujících zájem žáků o biologii a stimulujících jejich nadání.

Etologie plazů

Vydejme se do světa plazů, kteří jsou kromě nejchladnějších oblastí rozšířeni po celém světě. Sami si vyberte, zda budete vyhledávat a pozorovat vámi vybrané druhy plazů v přírodě, zoologické zahradě či chované u vás doma.

Seminář SOČ k zahraničním zkušenostem

Dovolujeme si Vás informovat o připravovaném semináři pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, kteří působí především v oblasti středního vzdělávání a věnují se (nebo se chtějí věnovat) aktivitám souvisejícím se soutěží Středoškolská odborná činnost. Mohou působit jako vedoucí prací, hodnotitelé, odborní konzultanti nebo organizátoři aktivit SOČ v přírodovědných, technických nebo humanitních oborech. Seminář pořádá Národní institut dětí a mládeže MŠMT ve spolupráci...

Pevnost poznání a soutěž Moje perpetuum mobile

V soutěži Moje perpetuum mobile jsou soutěžící povinni vytvořit soutěžní materiál, který popisuje základní technickou přípravu a výrobu interaktivního exponátu. Návrh by měl návštěvníky originální formou seznámit s přírodními vědami. Exponát by měl vysvětlovat základní principy určitého jevu, přírodního zákona nebo napří. způsob fungování stroje, zařízení či předmětu vytvořeného lidskou rukou. Uzávěrka seoutěže je 31.8.2013.

Největší evropská vědecká soutěž pro mladé talentované vědce EUCYS 2013 se blíží

Akademie věd ČR v letošním roce pořádá jubilejní 25. ročník mezinárodní soutěže European Union Contest for Young Scientists - EUCYS. Mezinárodní přehlídka mladých vědeckých talentů proběhne ve dnech 20. – 25. září 2013 v areálu Výstaviště Praha - Holešovice.

Vychází třetí číslo Světa nadání

Odborný časopis zaměřený na pedagogiku a psychologii nadání a nadaných vydává třetí číslo. Naleznete jej v příslušné sekci tohoto webu.

Olomoucký kraj i letos ocení své talenty

K další práci chce motivovat Olomoucký kraj žáky a studenty, kteří dosáhli mimořádných výsledků v krajských, ústředních a mezinárodních kolech soutěží a přehlídek. Nominace je možné zasílat až do 6. září 2013.
Je zobrazeno 2 401 - 2 420 položek z celkového počtu 2 757.
Položek na stránku 20
  138