Aktuality

Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let

...projekty na podporu matematického vzdělávání v ČR, testování žáků, problémy s (ne)úspěšností žáků v matematice, revize standardů z matematiky pro základní vzdělávání a nové přístupy k vyučování matematice.

Seminář Škola hrou

Seminář věnovaný hrám a nadaným dětem se koná v době podzimních prázdnin, tj. 28.-30.10.2013 na Základní škole Karla Čapka.

Pozvánka na seminář SOČ do Liberce

             Vážené dámy a pánové, dovolujeme si Vás informovat o připravovaném semináři pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, kteří působí především v oblasti středního vzdělávání a věnují se (nebo se chtějí věnovat) aktivitám souvisejícím se soutěží Středoškolská odborná činnost. Mohou působit jako vedoucí prací, hodnotitelé, odborní konzultanti nebo organizátoři aktivit SOČ v přírodovědných,...

Přihlaste se na celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů 2013

Od 31.10. se v Brně koná celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů 2013, který je určen především začínajícím a mírně pokročilým studentům. Formou praktických lekcí a workshopů se účastníci naučí, jak správně zvolit téma, zpracovat ho do podoby práce SOČ, tu následně obhájit a zvládnout kritiku poroty.

Rozbíhá se 3. ročník vědeckotechnické soutěže Pohár vědy – Kvark 2014

3. ročník projektu vědecko technické soutěže s mezinárodní účastí bude probíhat ve čtyřech kolech od ledna do dubna 2014.

Výstava u příležitosti 100. výročí narození českého chemika Otto Wichterleho

Výstavu, jež se koná pod záštitou předsedy AV ČR prof. Jiřího Drahoše, je možno zhlédnout do 31. října 2013 ve foyer hlavní budovy AV ČR v Praze.

První 3D planetárium v ČR se otevře 4. listopadu

Už 4. listopadu 2013 otevírá Techmania Scince Centre v Plzni supermoderní 3D planetárium, které je první svého druhu v České republice.

3. dětská vědecká konrerence

3. dětskou vědeckou konferenci pořádá Přírodovědecká fakulta UK ve dnech 1.–2. 11. 2013 v Praze v kampusu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Jubilejní 25. ročník evropské soutěže EUCYS přivítal mladé vědce v Praze

Nejlepší mladí evropští vědci se dnes sešli v Praze na 25. slavnostním předávání cen v rámci soutěže EU pro mladé vědce (EUCYS). Mladí vědci z celé Evropy i z mnoha mimoevropských zemí představili během soutěže mnoho zajímavých studentských projektů z oblasti přírodních, technických a humanitních věd.

Online kurzy Talnetu pro nadané otevírají nový ročník

Projekt péče o talentovanou mládež v oboru přírodních věd a matematiky - Talnet otevřel registrace do online kurzů pro ročník 2013-2014. Online kurzy začínají 9.10.2013 a končí v květnu 2014.

Týden vědy a techniky AV ČR 2013

Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší vědecký festivalv České republice. Koná se každoročně v měsíci listopadu a letos proběhne ve dnech 1.–15. 11. 2013 již v pořadí 13. ročník.

V Praze začíná Evropská soutěž mladých vědců EUCYS

Mimo samotné soutěže je významnou součástí celé akce také část pro veřejnost.

Aktuální adresář krajských garantů soutěží vyhlašovaných MŠMT na školní rok - 2013/2014

Kraj Krajský úřad – pověřená osoba * PRAHA Mgr. Michaela Knappová , Magistrát hl. m. Prahy, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, tel: 236 005 932; mobil: 731 644 870; fax: 236 007 148; E-mail: michaela.knappová@praha.eu ...

Němčina pro bystré hlavy

4. ročník soutěže pro středoškoláky ve věku 15 -18 let, kterou pořádá Goethe-Institut vČeské republice, Litvě a Lotyšsku. Soutěž je určena středoškolákům, kteří se učí němčinu jako druhý nebo další cizí jazyk a dosáhli úrovně A1-B1, zajímají je přírodní vědy nebo technika a v letošním školním roce ještě nematurují.

Univerzita získala miliony na mladé vědce

Vytvořit několik desítek nových pracovních míst pro čerstvě vystudované absolventy doktorského studia, takzvané postdoky, umožní projekt Masarykovy univerzity. Univerzita si od něj slibuje další posílení úspěšných vědeckých skupin a nastartování nových týmů.

Věda jede! EUCYS 2013

Největší science show přijíždí do Prahy. Navštivte EUCYS - největší evropskou soutěž pro mladé vědce od 21. do 23. září na Výstavišti Holešovice.

Expedice TIS přinesla řadu nových poznatků

Ve dnech 25. – 31. 8. 2013 se jedenáct mladých badatelů věnovalo společně s experty v oborech biologie, historie, ant ropologie, experimentální archeologie a geologie průzkumu Radnického regionu na Rokycansku v Plzeňském kraji.   Expedice TIS, kterou zorganizoval Národní institut dětí a mládeže MŠMT, měla za úkol probádat zejména několik hlavních...

Cena Wernera von Siemense – výzva pro vědce, studenty, pedagogy

Tato tradiční soutěž o nejlepší diplomové, doktorské a vědecké práce a o nejlepšího vysokoškolského pedagoga probíhá v šesti kategoriích a je otevřena všem, jejichž odborná práce je zaměřena na technické, ekonomické a vybrané přírodovědné obory.

Medaile ze 7. mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice

Český studentský tým přivezl ze 7. mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice dvě medaile stříbrnou a bronzovou.
Je zobrazeno 2 421 - 2 440 položek z celkového počtu 2 788.
Položek na stránku 20
  140