Aktuality

Logická olympiáda – nominační kola pro kategorii C

Ve dnech 15.–21. října 2017 budou probíhat nominační kola Logické olympiády v kategorii C (studenti všech druhů středních škol). Nejlepší řešitelé postoupí do krajských kol. Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky. 15.10.2017  —  21.10.2017 on-line testy po celé ČR http://www.logickaolympiada.cz/o_soutezi/ V nominačním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Test trvá 35 minut, takže je možné jej řešit během jedné vyučovací...

Logická olympiáda – nominační kola pro kategorii B

Ve dnech 8.–14. října 2017 budou probíhat nominační kola Logické olympiády v kategorii B (žáci druhého stupně základních škol). Nejlepší řešitelé postoupí do krajských kol. Pořadatelem Logické olympiády je Mensa České republiky. 8.10.2017  —  14.10.2017 on-line testy po celé ČR http://www.logickaolympiada.cz/o_soutezi/   V nominačním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Test trvá 30 minut, takže je možné jej řešit během jedné...

Nobelovy ceny 2017

První říjnové dny se nesly ve znamení vyhlašování nových nositelů nejprestižnějších ocenění ve světě vědy: Nobelových cen. Američané Jeffrey C. Hall , Michael Rosbash a Michael W. Young získali Nobelovu cena za fyziologii a lékařství , a to za objevy molekulárních mechanismů řídících cirkadiánní rytmy neboli naše vnitřní biologické hodiny.   Nobelova cena za fyziku putuje do rukou vědců, kteří otevřeli cestu k pozorování vesmíru zcela novým...

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o. se zapojí do KSPN

Jako první muzeum v ČR se do sítě podpory nadání a krajské koordinační skupiny zapojí v Olomouckém kraji Vlastivědné muzeum Jesenicka. Formát spolupráce a aktivita instituce směrem k podpoře nadání se bude řešit na podzimním setkání sítě.    " Odborní pracovníci mohou přispět k nabídce aktivit pro šikovné žáky, na druhé straně bude muzeum i poptávajícím, protože talentovaní a kreativní studenti mohou jistě instituci nabídnout více než jen spolupráci na výzkumu... " uvedla...

PaVěda 3

Sobotní tematicky zaměřené půldenní bloky pro všechny zvídavé děti od 4. do 7. třídy!   PaVěda (Parádní věda) 3 má za cíl rozšířit teoretické vědomosti a praktické dovednosti spojené s přírodními vědami (biologie, fyzika, chemie, geografie, geologie) a základními technickými obory s přímou návazností pro absolventy předchozích ročníků tohoto odborného zájmového útvaru. Během připravených lekcí se účastníci seznámí s rozšířeným  používáním laboratorní...

Konference pro rozvoj matematické gramotnosti škol Zlínského kraje

Registrace na konferenci z důvodu omezené kapacity je nutná do 17. 10. 2017 na e-mail: lucie.julinova@kr-zlinsky.cz . Účast na akci je bezplatná. Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán Rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007. Program konference najdete v přiloženém souboru PDF. Místo konání: Hotel Moskva, nám. Práce 2512, 760 01 Zlin Datum konání:  25. 10. 2017 ...

Concept cartoons jako výuková pomůcka

Přednáška Libuše Samkové (KMa PdF JČU) Místo konání: PdF MU Brno, Poříčí 31 učebna 32 Datum konání:  17. 10. Webové stránky akce:  https://katedry.ped.muni.cz/matematika/wp-content/uploads/sites/14/2013/...   Zdroj: http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/1509

Přírodovědný klokan 11.10.2017

Propagace přírodních věd formou „multiple-choice" soutěže, která je garantována Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Soutěžní otázky jsou vybírány nejen z oblasti matematiky, fyziky, biologie, ale též z chemie, geografie, vědy a techniky, historie a lingvistiky. Soutěž Přírodovědný klokan je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, stejně jako pro studenty I. a II. ročníku škol středních. Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta...

Forenzní workshop - v programu iQLANDIA Liberec i v říjnu

Každý víkend, o svátcích a prázdninách v říjnu od 14.00 a 15.00 . Přijďte na Forenzní workshop a vyzkoušejte si různé metody, jaké používají při své práci experti během pátrání po pachatelích zločinů.  Devět stanovišť = devět různých forenzních metod Zkusíte si izolaci DNA z vlastních slin, analyzovat text, provést rozbor „žabí" a „lidské" krve pod mikroskopem a chybět nebude ani porovnávání kosterních ostatků. Na řadu přijde i daktyloskopie - odneste si...

Vesmír a jeho obyvatelé aneb vědecko-řemeslný workshop pro děti a rodiče

Vyrobíte si kapesní promítačku souhvězdí, sestrojíte si raketoplán a pokusíte se přistát na vzdálené planetě, posbírat a prozkoumat vzorky. Třeba objevíte mimozemský život! Kdy: sobota 25. listopadu od13:00 do 18:00 hodin Kde: Ráj Hraček - Mihaj, Olomoucká 357, 783 61 Hlubočky-Olomouc Zdroj: https://www.geniator.cz/

Vyhlášen další ročník dotačního programu Podpora nadných žáků ZŠ a SŠ

Cílem programu je posílit zájem a motivaci nadaných žáků pro zvyšování své vědomostní úrovně nad rámec školních vzdělávacích programů, propojit vzdělávání žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech, propojit školní a mimoškolní vzdělávací aktivity mezi jednotlivými druhy škol, které povedou ke zkvalitnění vědomostí, odborných znalostí a dovedností žáků, podpořit vznik nových mimoškolních vzdělávacích aktivit podporujících rozvoj nadání a propojit nabídku aktivit pro nadané žáky...

4. Kulatý stůl + setkání KKS v Jihočeském kraji

Dne 8.11.2017 proběhne na Krajském úřadě v Českých Budějovicích 4. Kulatý stůl + setkání krajské koordinační skupiny. Během setkání budou představeny činnosti pro nadané za uplynulé pololetí, změny v základních důležitých dokumentech. Přehled plánů aktivit na rok 2018, domluvení další spolupráce. Nastavení pravidel pro sdílení informací.

Matematický orienťák 2017

Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové pořádá další ročník oblíbebného Matematického orienťáku. Dvoučlenné týmy žáků 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se mohou přihlašovat do 2. října (do 20:00). Samotná soutěž proběhne o týden později - v úterý 10. října 2017. Více informací na těchto odkazech:  https://www.facebook.com/matbojmator www.gjkt.cz/udalosti/matematicky-orientak-2017

Slavnostní ocenění nejúspěšnějších účastníků soutěží

Ve středu 20. září proběhlo na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje slavnostní setkání nejúspěšnějších účastníků krajských kol předmětových soutěží se zástupci Královéhradeckého kraje.Všichni vítězové byli odměněni potleskem a převzali z rukou náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové věcné ceny, poděkování se dostalo též organizátorům a odborným garantům soutěží. O hudební kulisu slavnostního programu se postarali mladí zpěváci ze Základní umělecké školy v Opočně. 

Česko má další zahraniční zlato!

KARINA MOVSESJAN   získala první hlavní cenu na  29. ročníku soutěže o nejlepšího mladého evropského vědce European Union Contest for Young Scientists (EUCyS) v estonském Tallinnu. Kromě první hlavní ceny získala ještě zvláštní cenu London International Youth Science Forum 2018, což je odborné setkání mladých vědců z celého světa, které se koná na přelomu července a srpna 2018 v Londýně. Rozhovor s Karinou najdete zde . Alexandr Jankov , další člen české delegace, získal...

Podzimní soustředění Korespondenčního semináře z fyziky MFF UK

Podzimní soustředění VÝFUKU organizované na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy

Podzimní soustředění Matematického korespondenčního semináře MFF UK

Podzimní soustředění Matematického korespondenčního semináře organizované na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy

FORTIQ EDUCATION: program pro děti 3 - 7 let v Centru nadání

Program pro předškolní děti probíhá  od 15. září 2017 v sídle Centra nadání   (Zavadilova 1297/3, Praha 6 - Dejvice) 2x týdně - v   pátek jako dopolední nebo odpolední klubová aktivita pro děti  ve věku 3 -  7 let  a v pondělí pro omezenou skupinku (cca 7) dětí 5 - 7 let jako předškolní přípravka. Vyzkoušejte aktivity FORTIQ Education nezávazně. Stále platí nabídka jednodenní zkušební návštěvy zdarma...

Novinky Centra nadání v oblasti DVPP zaměřené na vzdělávání mimořádně nadaných žáků

Centrum nadání nabízí systémovou podporu učitelům mateřských a základních škol - akreditované programy pro základní školy, zaměřené na vzdělávání mimořádně nadaných žáků, dále školení k problematice rozvoje intelektu u předškolních děít. Nově je akreditován také navazující dvoudílný kurz "Osobnostní podpora učitelů mateřských škol 1 a 2". Kurz může sloužit jako vstupní brána k návazné osobní podpoře jednotlivých pedagogů, a to jak v podobě mentoringu, coachingu nebo supervize....
Je zobrazeno 21 - 40 položek z celkového počtu 1 953.
Položek na stránku 20
  98