Aktuality

Konzultační středisko SOČ pro biologii

Využijte nabídky kozultačních středisek SOČ pro učitele a žáky. Od března se nabídka rozšířila o konzultační středisko o BIOLOGII v Českých Budějovicích. V případě osobní návštěvy je možné proplatit cestovné. Rovněž je možné uhradit náklady na potřebný materiál a provoz technického zařízení při přípravě odborné...

Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky tentokrát v Českých Budějovicích

Dovolujeme si Vás informovat o připravovaném Semináři SOČ pro pedagogické pracovníky, kteří se věnují (nebo se chtějí věnovat) aktivitám souvisejícím se soutěží Středoškolská odborná činnost. Mohou působit jako vedoucí prací, hodnotitelé, odborní konzultanti nebo organizátoři aktivit SOČ v přírodovědných, technických nebo...

Vyhlášení vítězů a prezentace finálových projektů soutěže Pro vodu

Prezentace 9 finálových projektů před odbornou porotou a slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 21. března 2013 v Praze.

Šifrovací soutěž Technoplaneta

Právě nyní je možno zaregistrovat tým do dětské šifrovací soutěže Technoplaneta.

Přírodovědecká fakulta UK otevře v roce 2013 mateřskou školku v zeleném centru Prahy

Nově vznikající přírodovědná školka „Rybička“, jejíž otevření je plánováno Přírodovědeckou fakultou UK na březen roku 2013, nabídne 20 míst dětem od 2,5 let věku v jednom ze svých objektů přímo v centru Prahy. Součástí školky se vzdělávacím programem obohaceným o přírodovědné zaměření bude „přírodovědná dílna“, zookoutek, keramická dílna s pecí, ale i zahrádka upravená pro potřeby dětí.

Projekt Talnet hledá spolupracovníka nebo spolupracovnici

Přepis inzerátu na stránkách www.talnet.cz: Nabízíme práci na snížený úvazek (dle dohody 0,5 - 0,8 úvazku). Práce v oblasti aktivit pro nadané děti a mládež, které probíhají většinou online. Typ práce: online komunikace s žáky a instruktory, administrativa, obsluha online prostředí. Nástup ihned. Reference: Talnet.cz Kontakt...

Středisko podpory nadání v Jihomoravském kraji

Jako první středisko podpory nadání (SPONA) bylo ve výběrovém řízení vybráno Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, které bude plnit roli multidisciplinárního střediska s důrazem na matematiku.

Jaká byla T-exkurze Morfologie ptáků a savců zblízka?

Co bylo možné na exkurzi zažít a naučit se? To vám nejlépe přiblíží autentické vyprávění jedné účastnice…

Přírodovědný inspiromat - Liberec 13. 2. 2013

Přírodovědný inspiromat je akce určená především pro učitele chemie a biologie. Učitelé těchto předmětů se mohou seznámit se systémem Vernier, který umožňuje atraktivně a efektivně provádět demonstrační i žákovské experimenty.

ChemQuest soutěž pro žáky ZŠ a SŠ se zájmem o chemii

Soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci základních a středních mimopražských škol. Úkolem soutěžních dvou až tříčlenných týmů je navrhnout a zrealizovat atraktivní experiment na téma: „Potraviny“ (základní školy) nebo „Přeměny energií“ (střední školy).

Přírodovědný inspiromat - Hradec Králové - 12.2.2013

Přírodovědný inspiromat je akce určená především pro učitele chemie a biologie. Učitelé těchto předmětů se mohou seznámit se systémem Vernier, který umožňuje atraktivně a efektivně provádět demonstrační i žákovské experimenty.

Mezinárodní soutěž pro středoškoláky na Tchaj-wanu

Mezinárodní soutěž pro žáky středních škol je kombinací vědomostní soutěže v přírodovědných i společenskovědních disciplínách s testem fyzické zdatnosti a kreativní činnosti za ztížených podmínek.

Užij si 120 hodin bádání a vyřeš kvalifikační úlohy - soutěž N-Trophy - 7. 2. 2013

N-trophy je soutěž plná experimentů a bádání odehrávající se v unikátním prostoru laboratoří kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Účastní se jí tříčlenné týmy složené ze studentů středních škol z celé České republiky .

4. sobota s technikou proběhne 9. 2. 2012 v Liberci

Akce je učena především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, kteří se rozhodují, kde dále studovat. Pro zájemce o studium strojírenství, elektrotechniky a počítačových technologií využívaných v technických oborech jsou k prohlídce připravena různá pracoviště. Akce je pro předem registrované účastníky s trvalým pobytem v České republice (mimo územi Hlavního města Praha) zdarma.

Den s technikou proběhne 11. 2. 2013 na Gymnáziu a SOŠPg Liberec

Připravena jsou témata z mikrobiologie a aplikace nanoželeza pro sanace, problematika výroby nanovláken, nanosvět, "divadlo chemie", automobilové techniky a jaderné energetiky.

Techmania Scinece Center Plzeň připravuje zajímavé workshopy pro rodiče s dětmi

V rámci projektu FEAST, který rozvíjí znalosti a kritické myšlení rodičů tak, aby jej pak mohli efektivně sdílet se svými dětmi, připravuje Techmania Science Centrum atraktivní workshopy. Už ve středu 6. 2 2013 od 17:00 do 18:30 hod (pro rodiče) a v sobotu 9. 2. 2013 od 9:00 do 10:30 hod. (pro rodiče či prarodiče s dětmi) proběhnou Hrátky se zvukem. Cílová skupina: rodiče a děti ve věku 10 – 11 let

Sledujte kalendář akcí Science Café Czech Republic

Středa, 6. února 18:30 - 20:30 - Science Café Brno: Lékařská genetika

Fenologie - jednodenní seminář pro učitele v Praze 18.2.2013

Na tomto semináři se dozvíte a především si prakticky vyzkoušíte činnosti, které vedou k pochopení fenologických proměn stromů. Zaměříte se na jarní i podzimní fenologická pozorování a naťuknete i letošní téma roku, které se s fenologií velice pojí.

Zimní soustředění Talnet 2013

Zimní soustředění projektu Talnet proběhlo letos ve dnech 24. - 27. 1. 2013 na osvědčeném místě, ve Zderazi u Skutče, a tentokrát bylo opravdu badatelské. Vrcholným bodem programu byla simulace práce špičkových výzkumných týmů, které byly postaveny před výzvu v podobě rychle se šířící neznámé nemoci.

Mezinárodní olympiáda odborných projektů v Gruzii

Autoři odborných projektů z matematiky, chemie, biologie, fyziky, technických oborů a informačních technologií se mohou zúčastnit 7. ročníku mezinárodní olympiády odborných projektů (International Young Inventors Project Olympiad – IYIPO 2013), která se bude konat od 25. do 27. dubna 2013 v Tbilisi.
Je zobrazeno 1 741 - 1 760 položek z celkového počtu 1 953.
Položek na stránku 20
  98