Aktuality

České hlavičky 2014

Česká hlava vyhlašuje 8. ročník soutěže pro nejlepší vědecké práce středoškolských studentů České hlavičky 2014. České hlavičky je projekt podpory talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru. Projekt České hlavičky je zaměřen na středoškolskou mládež a jeho cílem je příprava a realizace každoroční celostátní soutěže pro středoškolskou mládež. Ceny se udělují již od roku...

Konference "Evropa - místo pro život"

Přijďte se seznámit se zajímavými mezinárodními projekty a se zkušenostmi jejich realizátorů. Dům zahraniční spolupráce pořádá konferenci na téma Evropa - místo pro život, jejímž cílem je především monitorovat běžící projekty, které se realizují v rámci Programu celoživotního učení (předchůdce programu Erasmus+). Součástí konference budou odborné příspěvky na téma evropského občanství a také tematické workshopy, kde se účastníci budou moci blíže seznámit se...

Jak zlepšit prestiž vědy v České a Slovenské republice - zapojte se do hodnocení

Až do 4.6. se můžete zapojit do hodnocení soutěže pro studenty „Jak zlepšit prestiž vědy v České a Slovenské republice" , kterou vyhlásila firma Bayer ve spolupráci s o.s. AISIS v rámci projektu Věda má budoucnost. Projekty mohli do soutěže přihlašovat studenti zapojených škol. Hlasovat může kdokoliv . Projekt s nejvíce hlasy v každé zemi získá odměnu. Česko i Slovensko se hodnotí samostatně. Více informací najdete na: ...

Den dětí v Techmania Science Center v Plzni

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad srdečně zve všechny zvídavé děti na Den dětí, který se uskuteční v Techmanii. Čeká vás zde vědecké show, poznávací soutěže a interaktivní expozice nového science centra! 9:30 Slavnostní zahájení Dne v prostoru pro show 10:00 Show s van de Graaffovým generátorem 11:00 Vědecká show Tekutý dusík 12:00 Demonstrace parního stroje ŠKODA MARX 15:00 Vědecká show Nad zvukem! 16:00 Show...

Mensa NTC Learning I. – Úvodní školení v metodě

Akreditovaný kurz pro učitele/učitelky mateřských škol. PhDr. Jitka Fořtíková, Ph.D. 10.6.2014, 10:00  —  10.6.2014, 15:00 Mensa gymnázium, o. p. s., Španielova 1111/19, 163 00 Praha 17 http://www.mensantc.eu/kurzy/ Mensa NTC Learning je systémový metodický projekt pro učitele předškolních zařízení. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v...

Přírodovědné pokusy s minimálním vybavením

Přírodovědné pokusy s minimálním vybavením – zkušenosti z výuky v rozvojových zemích.  Přednášející: Ella Young (přednáška bude probíhat v angličtině s překladem) - 23.5.2014, 17:00  —  19:00 v prostorách Gymnázia Česká a olympijských nadějí, Česká 142/64, 370 21 České Budějovice . Ella Young zasvětila výuce „Science" skoro celý život. Učila například ve Velké Británii, Ugandě, Nigérii nebo Indii. Více informací: ...

Letní soustředění pro nadané předškoláky

Letní soustředění Klubu Malý Šikula - p okud patříte mezi rodiče, kteří hledají podnětný prázdninový program pro šikovné a chytré děti od 3 let, podívejte se na nabídku Centra nadání, které pořádá ve třech týdnech letních prázdnin soustředění pro malé šikuly obohacené o výlety a tematický celodenní program - LETNÍ ŠIKULA .  Nabízí se zde kromě tradičního šikulkového programu s důrazem na rozvoj rozumových schopností také vyžití v...

Školení/kurz pro zájemce o lektorování kroužků zábavné logiky

V úterý dne 3. 6. 2014 od 9:30 do cca 14:30 se v sídle Centra nadání uskuteční školení k lektorování kroužků zábavné logiky . Obsahem bude krátký teoretický úvod o oblastech a rozvíjení intelektu, pak několik praktických ukázek hádanek a kvízy a na závěr si účastníci zkusí některé úlohy sami vytvořit a zahrát různé hry. Kurz je vhodný i pro rodiče nadaných/šikovných dětí, popř. pro ty, které zajímá, jak své děti aktivně rozvíjet. Přihlásit se lze i jen mailem: ...

Závěrečný seminář projektu PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání)

Dne 4.6.2014 pořádá Talentcentrum NIDV seminář k práci s nadanými a zejména k dobrým příkladům dosaženým v průběhu projektu PERUN. Na seminář jsou zváni všichni, kdo se nějakým způsobem podílí na vyhledávání, vzdělávání a podpoře nadaných žáků a studentů, zejména učitelé, pedagogové volného času, pracovníci poraden a další.

Jarní exkurze Orientálního ústavu

Jarní exkurze Orientálního ústavu Orientální ústav AV ČR, v. v. i.   Adresa místa konání: Pod vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8 Možné termíny exkurzí: 21. května - 28. května 2014, v pracovních dnech Informace a domluvení exkurzí: PhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D. tel.: +420 266 052 210 email:  ostransky@orient.cas.cz (přesný termín a čas exkurze po předchozí domluvě, rezervace...

Jarní exkurze Centra výzkumu globální změny

  Jarní exkurze Centra výzkumu globální změny Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Termín exkurze na pracovišti v Brně: 20. května   od 9:00 do 14:00.   Termíny externích exkurzí do terénu na dalších pracovištích: 22. května, 28. května, 4. června, 6. června, 10. a 11. června, 18. a 19. června   Informace a domluvení exkurzí: Ing. Eva Jurková ...

Zajímavá přednáška na téma Očkovat či neočkovat? Budeme opět umírat na "mory"?

Český klub skeptiků SISYFOS zve na přednášky cyklu VĚDA KONTRA IRACIONALITA vždy od 17 hod. v sále 206 budovy Akademie věd ČR Praha 1, Národní 3   Očkovat či neočkovat? Budeme opět umírat na "mory"? Přednášející: Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. (Ústav hygieny a epidemiologie 1. LFUK a VFN, Praha) Středa 21. 5. 2014, od 17 hodin Vstup je volný, do vyčerpání kapacity sálu Další termíny přednášek: 17.9., 15.10., 19.11., 17.12. V červnu,...

Ve vlastních rukou - SoMoPro zve na TEDxBrno 2014

28. června 2014 se v inspirativních prostorách divadla Reduta již počtvrté koná prestižní událost TEDxBrno, i letos s mediální podporou SoMoPro.  TEDxBrno je nezávislé a lokálně organizované setkání v duchu "nápadů hodných šíření" s oficiální licencí TED.  Unikátní formát spojuje chytré, nápadité a komunikativní lidi napříč oborovými škatulkami a dává jim možnost nahlížet za hranice profesních světů, kde se obvykle pohybují. TEDx akce obvykle pokrývají...

Astronomie a práce s nadanou mládeží

Vážené kolegyně a kolegové. Talentcentrum NIDV ve spolupráci s Českou astronomickou společností váz zvou na seminář: Astronomie a práce s nadanou mládeží Seminář se uskuteční 23.5.2014 v prostorech hvězdárny a planetária Brno, Kraví Hora 2, Brno v čase 9:55 – 15:00 Náplní semináře budou Odborné přednášky na témata Černých děr a sluneční soustavy obohacené o typy jak pracovat s nadanou mládeží. Dále budou představeny možnosti digitária – jako nové formy jak...

Jak rozvíjí nadání, motivaci a osobnost dětí domácí vzdělávání - 141. setkání Klubu rodičů a učitelů

Společnost pro talent a nadání  (STaN) -  zve rodiče, učitele a další zájemce o výchovu a vzdělávání nadaných na 141. setkání Klubu rodičů a učitelů ve čtvrtek 29. května 2014 od 17-19 hod., ZŠ Mohylová 1963 , Praha13. Téma: Jak rozvíjí nadání, motivaci a osobnost dětí domácí vzdělávání a soukromé reálné Gymnázium Přírodní škola - jací jsou jejich absolventi. Jak tyto formy vzdělávání pomáhají dětem stát se zodpovědnými Pokračuje...

3. ročník Letní školy proteinového inženýrství

Třetí ročník Letní školy proteinového inženýrství, který pořádají Loschmidtovy laboratoře Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně se uskuteční 22. až 26. června 2014. Účastnící si vyzkouší práci v laboratořích, modelování na počítačích, zlepší své prezentační dovednosti a seznámí se s prostředím vysoké školy. Více informací najdete na: ...

Počítač jako pomocník při výuce matematiky na 1. stupni ZŠ - vzdělávací program pro učitele

Seznámení s problematikou nasazení výukových programů (pozitiva, negativa a rizika nasazení programů). Představené programy jsou zvoleny tak, aby byly jednoduché na ovládání, manipulace s nimi byla rychlá, výsledek byl při to co nejvíce efektivní a aby programy byly zdarma k použití bez nakupování drahých školních licencí. Příklady her a prostředí na internetu, které je možné vhodně využít při výuce matematiky. Použití programu Formulator Tarsia pro tvorbu domin, triomin a jiných her...

Chcete se dotknout vědy?

Dotkněte se vědy společně s Masarykovou univerzitou.Navštivte  autorskou výstavu, která bude k vidění až do 26. 6. 2014 v prostorách Univerzitního Kampusu Bohunice. Využijte této jedinečné příležitosti a vstupte do autentických vědeckých prostor, do chodeb, kterými denně prochází špičkoví univerzitní vědci, a nahlédněte vědě pod pokličku! Akce je určena pro školní kolektivy. Školním kolektivům je, kromě klasických komentovaných prohlídek expozice, nabízen také speciální...

Máte zajímavý nápad na podnikání?

Rodí se vám v hlavě nápad na podnikání nebo už na něčem pracujete? Zjistěte díky MIC Minutes , zda váš byznys sen stojí za to! Přihlaste se na další akci MIC Minutes, která se uskuteční 12. června na brněnském Jihomoravském inovačním centru a pokud budete vybráni, dostanete prostor prezentovat svůj projekt před porotu složenou ze zkušených odborníků. Po představení projektu pak dostanete od poroty zpětnou vazbu a máte možnost se zeptat na další otázky, které se vám ohledně vašeho záměru...

Vzdělávací cyklus pro pedagogy Škola českého jazyka a literatury

AV ČR zve aktivní učitele českého jazyka a literatury základních a středních škol k účasti na čtvrtém ročníku semináře Škola českého jazyka a literatury , který se letos uskuteční ve dnech 4.–6. června 2014 v budově Akademie věd České republiky, Národní 1009/3, Praha 1. Oficiální záštitu Škole českého jazyka a literatury pro pedagogy udělil předseda Asociace středoškolských češtinářů, PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.  Přihlášky jsou přijímány do 23. května 2014 či do...
Je zobrazeno 1 741 - 1 760 položek z celkového počtu 2 328.
Položek na stránku 20
  117