Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

The international handbook of giftedness and talent, Kurt Heller

Anglickojazyčná přehledová publikace pro vědce a výzkumníky na poli nadání v mezinárodní perspektivě. V druhém vydání jsou zahrnuty i empirická testování teoretických rámců a zohledněny pokroky na...

VYHLÁŠKA č. 147/2011 Sb. ze dne 25. května 2011

VYHLÁŠKA č. 147/2011 Sb. ze dne 25. května 2011 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

VYHLÁŠKA 116/2011 Sb., ze dne 15. dubna 2011

VYHLÁŠKA 116/2011 Sb. se týká poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských.
Je zobrazeno 3 187 - 3 189 položek z celkového počtu 3 297.
Položek na stránku 3
  1 099

Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz