Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Seminář vědce a fotografa Jana Valenty - Pokusy na rozmezí mezi mikro- a makrofotografií

Seminář se koná 15. května 2013 od 16:30 v učebně B8 v budově Přírodovědecké fakulty UK na adrese Viničná 5, Praha 2. Přednášející vysvětlí základní optické principy, jež pak umožní ukázat cestu k...

Národní finále soutěže FameLab 12.5.2013

Máte rádi vědu a chcete se zároveň bavit? Pak přijďte na národní finále soutěže FameLab. Mladí vědci mají v soutěži za úkol nadchnout vás pro svůj výzkum. Každý na to dostane tři minuty na jevišti....

Přírodovědci, badatelé a dobrodruzi – přijďte 17. a 18. května 2013 odhalovat tajemství rostlin

„Expedice na Ostrov rostlin“ se uskuteční v pátek 17. května a v sobotu 18. května 2013, oba dny od 10 do 18 hodin v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK (Na Slupi 16, Praha 2). Čekají vás...
Je zobrazeno 3 490 - 3 492 položek z celkového počtu 4 061.
Položek na stránku 3
  1 354

Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV