Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Staň se vědcem!

Vzdělávací program „Staň se vědcem!", realizovaný na Technické univerzitě v Liberci, je koncipován jako přímá podpora a rozvoj talentu konkrétních výjimečných jedinců z věkové skupiny žáků...

Letní přírodovědná škola 2016

Na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě proběhne ve dnech 22. 8. 20165 - 26. 8. 2016 realizace projektu MSK s názvem Letní přírodovědná škola pro nadané žáky. Vybraní žáci...

Jáma lvová

Co je to Jáma lvová? Je to celoroční korespondenční soutěž na pomezí matematiky, informatiky, fyziky a logického uvažování, která má tři kola. Poslední kolo proběhlo během měsíce dubna. Na...
Je zobrazeno 1 645 - 1 647 položek z celkového počtu 3 505.
Položek na stránku 3
  1 169

Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz