Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Mezinárodní hudební soutěž pro mladé Dinu Lipatti pro piano

Mezinárodní hudební soutěž pro mladé Dinu Lipatti pro piano v Bukurešti ve dnech 14. – 21. 5. 2016 (pro tři kategorie: do 14 let; 14 – 18 let; 18 – 30 let . Přihlášky do 1. 3. 2016. Další...

Bukurešťská mezinárodní jazzová soutěž

Bukurešťská mezinárodní jazzová soutěž v Bukurešti ve dnech 14. – 21. 5. 2016 (pro hudební tělesa do 6 hudebníků, věkový limit – narození po 1. 5. 1981. Přihlášky do 10. 2. 2016. Další...

2015 – Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků IV

Ve dnech 4 .- 6. listopadu 2015 proběhl v Brně celostátní seminář Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků IV. Studenti a studentky z celé České republiky se na něm...
Je zobrazeno 2 107 - 2 109 položek z celkového počtu 3 717.
Položek na stránku 3
  1 239

Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV