Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Pod hladinou - nová interaktivní expozice v Techmania Plzeň

Od 19.2.2018 je v Science Centru Techmania Plzeň otevřena nová expozice Pod hladinou Celkem 14 interaktivních exponátů je umístěno ve velkých přepravních kontejnerech, kde každý může vidět...

Science Café Jindřichův Hradec: 70. narozeniny Velkého třesku (15.3. J. Hradec)

70. narozeniny Velkého třesku - Jiří Grygar, Fyzikální ústav AV ČR Kdy: čtvrtek 15. března, 18:00 – 20:00 Kde: Konferenční sál Muzea Jindřichohradecka, Štítného ulice 124/I, J. Hradec ...

Science Café Praha: Co zmůže chemie s viry?

Přednáška Jana Konvalinky - Co zmůže chemie s viry? Kdy úterý 13. března, 19:00 – 21:00 Kde Café Lajka, U Akademie 11, 170 00 Praha 7 Zdroj: http://www.sciencecafe.cz/kalendar/  
Je zobrazeno 262 - 264 položek z celkového počtu 3 669.
Položek na stránku 3
  1 223

Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV